Turvallinen opisto

Koulutushankkeen tavoitteena on oppia tunnistamaan kokonaisturvallisuuden olemusta kansanopistossa ja kehittää oman opiston turvallisuuden hallintaa systemaattisesti sekä tehdä opiston turvallisuustyöstä pystyvää ja jaettua toimintaa. Koulutuksen aikana laaditaan opiston turvallisuuden kehittämissuunnitelma ja turvallisuuden hallintamalli. Koulutuksen laajuus on 7 op. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Koulutus on käynnistynyt syyskuussa 2019.

Koulutuskokonaisuus sisältää kolme lähijaksoa ja yhden koulutuksen verkossa:

  1. lähijakso 19.-20.9.2019 Jyväskylässä
  2. koulutus 16.4.2020 verkossa
  3. lähijakso 2.9.2020 verkossa
  4. lähijakso 3.-4.11.2020 verkossa
  5. lähijakso 17.3.2021 verkossa

Lisäksi koulutus sisältää opiskelua ja ohjausta verkko-oppimisympäristössä, sekä kouluttajien toteuttamat ohjauskäynnit opistoissa, joiden aikana perehdytään kuinkin opiston omiin turvallisuusteemoihin ja kehitetään turvallisuustyötä kokonaisturvallisuuden periaatteella.

Koulutuksen oppimisalusta on Peda.netissä ja avoinna koulutusta suorittaville. Siirry Turvallinen opisto -koulutuksen oppimisalustaan tästä

Kouluttajat: Erikoistutkija, KT Brita Somerkoski ja Helsingin pelastuskoulun rehtori, FT Matti Waitinen. Kouluttajat ovat oppilaitosturvallisuuden erityisasiantuntijoita kokemuksensa ja koulutuksensa perusteella. Molemmat toimivat aktiivisesti oppilaitosturvallisuuden koulutustehtävissä.

Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutuskokonaisuuteen on saatu avustusta Opetushallituksesta. Osallistujat maksavat itse lähipäivien aikana majoituksen, ruokailut ja matkakustannukset.

Lisätietoja: koordinaattori Mirka Råback,
p. 040 145 8464, mirka.raback(at)kansanopistot.fi