Turvallinen opisto

Koulutushankkeen tavoitteena on oppia tunnistamaan kokonaisturvallisuuden olemusta kansanopistossa ja kehittää oman opiston turvallisuuden hallintaa systemaattisesti sekä tehdä opiston turvallisuustyöstä pystyvää ja jaettua toimintaa. Koulutuksen aikana laaditaan opiston turvallisuuden kehittämissuunnitelma ja turvallisuuden hallintamalli. Koulutuksen laajuus on 7 op. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Koulutus on käynnistynyt syyskuussa 2019. Mukana koulutuksessa on 15 kansanopistoa.

Koulutuskokonaisuus sisältää kolme lähijaksoa:

  1. lähijakso 19.-20.9.2019 Jyväskylässä
  2. lähijakso 16.-17.4.2020 Järvenpäässä
  3. lähijakso marraskuussa 2020 Lahdessa

Lisäksi koulutus sisältää opiskelua ja ohjausta verkko-oppimisympäristössä, sekä kouluttajien toteuttamat ohjauskäynnit opistoissa, joiden aikana perehdytään kuinkin opiston omiin turvallisuusteemoihin ja kehitetään turvallisuustyötä kokonaisturvallisuuden periaatteella.

Koulutuksen oppimisalusta on Peda.netissä ja avoinna koulutusta suorittaville. Sivu löytyy täältä.

Kouluttajat: Erikoistutkija, KT Brita Somerkoski ja Helsingin pelastuskoulun rehtori, FT Matti Waitinen. Kouluttajat ovat oppilaitosturvallisuuden erityisasiantuntijoita kokemuksensa ja koulutuksensa perusteella. Molemmat toimivat aktiivisesti oppilaitosturvallisuuden koulutustehtävissä.

Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutuskokonaisuuteen on saatu avustusta Opetushallituksesta. Osallistujat maksavat itse lähipäivien aikana majoituksen, ruokailut ja matkakustannukset.

Lisätietoja: koordinaattori Mirka Råback,
p. 040 145 8464, mirka.raback(at)kansanopistot.fi