Blogi | 24.03.2023

Opistovuosi-koulutus tarjoaa oppivelvolliselle tuumaustauon

Kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitettu Opistovuosi-koulutus on oivallinen vaihtoehto monenlaisille nuorille. Erityisen hyvin se sopii nuorille, jotka ovat epävarmoja jatko-opinnoistaan, omista kiinnostuksen kohteistaan tai joilla on tarve edistää omia opiskelutaitojaan sekä elämän- ja arjenhallintaa.

Opistovuosi-koulutus tarjoaa oppivelvolliselle breikin. Peruskoulu uuvuttaa osan nuorista, ja osa tarvitsee lisäaikaa alanvalintaan. Murrosiässä mieli myllertää, ja koulu saattaa jäädä vähemmälle huomiolle. Nuori ei välttämättä saa riittävästi tai riittävän ajoissa tukea opiskeluun. Osa yhdeksäsluokkalaisista suorittaa koulua äärirajoilla ja asettaa vaatimustasonsa liian korkeaksi voimavaroihinsa tai taitoihinsa nähden. Silloin omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet saatetaan siirtää syrjään. Näissä tilanteissa tarvitaan vapautumista suorituspaineista ja siitä, että oma opintopolku on valmiina edessä.

Opistovuosi-koulutuksen sisältö suunnitellaan opiskelijan tarpeista käsin, ja koulutus on joustavaa. Jokaisen nuoren kanssa tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma. Lisäksi opiskelua ja opiskelijan onnistumisia seurataan. Myös opiskeluhuolto on osa alaikäisen opiskeluarkea. Näin varmistetaan, että opiskelijan ohjaukseen ja tukemiseen on riittävät keinot ja valmiudet.

Opistovuosi-koulutuksen opetussuunnitelman perusteissa on paljon valinnaisuutta. Noin puolet opinnoista koostuu yhteisistä sisällöistä ja puolet oman kiinnostuksen mukaan valittavista opinnoista. Mahdollisuus opiskella itseä kiinnostavia aineita kasvattaa opiskelumotivaatiota.

Positiivinen koulukokemus tukee oppimista. Haluan uskoa, että tällä on myönteinen vaikutus myös suomalaisten koulutustasoon sekä oppimistuloksiin. Vähin erin Opistovuosi-koulutukseen osallistuva oppivelvollinen voi aloittaa määrätietoisen opiskelun ja tähdätä kohti lukiota tai ammatillisia opintoja.

Mervi Viiru
Rehtori, Karstulan Evankelinen Opisto

Karstulan Evankelinen Opisto järjestää oppivelvollisille Opistovuosi-koulutusta. Koulutuksessa on valittavana seitsemän linjaa, joissa on eri suuntautumisopinnot.