Kasvun Opistovuosi

Karstulan Evankelinen Opisto


Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

1 lukuvuosi | aloitus elokuussa 2021 tai tammikuussa 2022


Koulutusmuoto

Opistovuosi oppivelvollisille

Koulutusala

Kasvatusala / opetus ja ohjaus, Opiskeluvalmiudet / oma kehittyminen, Opistovuosi oppivelvollisille

Koulutuksen kuvaus

Kasvun Opistovuosi -koulutus mahdollistaa tutustumisen kasvatus- ja ohjausalan keskeisiin sisältöihin ja työympäristöihin, kuten koulu, päiväkoti, vapaa-ajantoiminta ja kerhot. Lukuvuoden jälkeen sinulla on tiedot, taidot ja valmiudet esim. lastenhoitajan, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan, koulunkäynninohjaajan, perhepäivähoitajan, erityisnuorisotyöntekijän, opettajan tai erityisopettajan jatko-opintoihin // Lapsen kasvu ja kehitys | Erilaiset tuen tarpeet ja niissä tukeminen | Oppimisen ohjaaminen | Luovuus,leikki ja vapaa-ajan ohjaus | Tunnetaidot ja vuorovaikutus | Moniammatillinen yhteistyö