Blogi | 05.09.2022

Kestävän kehityksen opetuksessa osattava kytkeä yhteiskunnallinen muutos yksilön arjen tekoihin

Joanna Hämäläinen, Kestävyystieteen opettaja, Joutsenon Opisto

Työskentelen tällä hetkellä Joutsenon Opistossa kestävyystieteen opettajana. Joutsenon Opistossa yhteinen tavoitteemme on saattaa kestävä kehitys yksilötasolla näkyviksi tiedoiksi, taidoiksi ja konkreettisiksi toimiksi. Tässä tavoitteessa oma osaamiseni tulee hyötykäyttöön – se, miten ihmisen toiminta vaikuttaa ympäristöön, on keskeisintä osaamisaluettani. Koulutustaustani, työhistoriani ja oma kiinnostukseni aihetta kohtaan ovat kehittäneet omaa ymmärrystäni ja auttaneet hahmottamaan kestävän kehityksen kompleksista kokonaisuutta.

Oman osaamiseni pääpaino on ympäristön ja ihmisen vuorovaikutuksessa. Olen opiskellut kaksi ympäristöalan tutkintoa ja tutustunut niiden ansiosta hyvinkin syvällisesti muovin kierrätykseen ja elinkaariarviointiin loppututkielmieni yhteydessä. Työhistoriassani tämä luonnon ja ihmisen suhde on toistunut, kun olen työskennellyt muun muassa jätehuollossa ja pilaantuneiden maiden kunnostajana. Kyseisissä töissä olen konkreettisesti nähnyt, mitä ihmisen toiminta voi luonnolle aiheuttaa. Eikä haittaa aiheudu vain luonnolle. Riskeeraamme samalla myös oman terveytemme. Sama näkyy käsillä olevissa kestävyysongelmissa – loppujen lopuksi kärsijöinä ovat myös ihmiset.

Opetuksessa tähdätään tulevaisuuden muuttamiseen

Minusta tärkeintä sivistystä on saada jokainen ymmärtämään oma merkityksensä tässä kokonaisuudessa. Se, miten meistä jokainen voi päivittäisessä elämässään vaikuttaa, on oppi, jonka haluamme opiskelijoidemme oivaltavan Joutsenon Opistossa vietetyn lukuvuoden aikana. Tämän saavutamme uudistavan opetuksen avulla. Tulevaisuuden muuttamiseen tähtäävä opetuksemme – nykyhetkeen sopeuttamisen sijaan – on keskeistä osaamistamme Joutsenon Opistossa.

Kestävän kehityksen käsittely edellyttää opetukselta uteliaisuutta, oman merkityksellisyyden kokemista ja halua tehdä maailmasta omannäköinen. Opetuksen laadukkuus onkin yksi opistomme tunnusmerkistöistä. Lähdemme rohkeasti kokeilemaan uutta: tulevaisuuskertomukset, utopiat, eettinen kompassi ja koherenssin kokemus ovat olleet monipuolistamassa opetusmenetelmiämme jo useamman vuoden ajan. Yksi osaamisemme kulmakivistä onkin jatkuvan parantamisen periaate. Tähän opetusfilosofiaan myös oma opettajuuteni sopii kuin suomalaisittain sanottuna nyrkki silmään. Osaan olla hyvinkin kekseliäs, ja minulta eivät useinkaan ideat lopu kesken. Montakohan kestävän kehityksen peliäkin olen suunnitellut viimeisen puolentoista vuoden aikana!

Joanna Hämäläinen
Kestävyystieteen opettaja, Joutsenon Opisto

Kansanopistoyhdistys on mukana JOTPAn koordinoimassa Osaaminen näkyviin -viikossa (5.–11.9.2022) nostamalla teemaviikon aikana esiin kansanopistojen ja kansanopistojen henkilökunnan osaamista. Osaamistarinoiden tarkoituksena on kannustaa kaikkia huomaamaan omaa ja yhteisönsä osaamista ja tehdä sitä näkyväksi. #OsaaminenNäkyviin.