Uutiset | 28.10.2019

Kansanopistojen maahanmuuttajille tarjoama lukutaitokoulutus on mallinnettu ja arvioitu

Kirjoittaja: Anni Henricson

Kansikuva julkaisusta "Maahanmuuttajien lukutaitokoulutus".

Suomen Kansanopistoyhdistys on kehittänyt yhteistyössä Opintokeskukset ry:n ja Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa maahanmuuttajien lukutaitokoulutuksen mallin. Lukutaitokoulutuksen malli on kehitetty Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa yhteishankkeessa ”Kotoutumisvalmiuksien tukeminen ja osallistavat opintopolut maahanmuuttajille” vuosina 2017-2019.   

Hankkeessa on luotu uudenlainen vapaan sivistystyön koulutuksena toteutettava luku- ja kirjoitustaidon koulutus kansanopistojen ja opintokeskusten yhteistyönä, ja sitä on arvioitu hankkeen aikana. Lukutaitokoulutus yhdistää eri toimijoiden osaamista ja muodostaa joustavan tavan oppia ja tukea kotoutumista koulutuspolun alusta lähtien. 

Hankkeessa luodusta luku- ja kirjoitustaidon koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä maahanmuuttajien oppimisympäristönä on tuotettu toimintatutkimuksellista tietoa. Tutkimus toteutettiin hyödyntäen toimintatutkimuksen, osallistuvan havainnoinnin ja muun laadullisen tutkimuksen metodologiaa. Tiina Valkendorffin ja Heidi Luukkaisen julkaisussa ”Maahanmuuttajien lukutaitokoulutus – Kansanopistot ja opintokeskukset uuden sivistystehtävän toteuttajina” esitellään lukutaitokoulutuksen mallia ja sen arviointia.

Tutustu julkaisuun täällä.

Suomessa lähes 50 kansanopistoa tarjoaa koulutusta oppivelvollisuusiän ylittäneille maahanmuuttajille. Kansanopistojen järjestämän maahanmuuttajakoulutuksen kokonaisuuteen voi tutustua Suomen Kansanopistoyhdistyksen Peda.net -oppimisympäristössä. Oppimisympäristöstä löytyy myös lukutaitokoulutuksen kokonaisuus. Oppimisalusta on tarkoitettu kansanopistojen opettajille ja koulutussuunnittelijoille, mutta myös muille tahoille, jotka haluavat tietoa kansanopistojen tarjoamasta maahanmuuttajakoulutuksesta. Verkkoympäristöön on kaikilla avoin pääsy.

Tutustu maahanmuuttajakoulutuksen kokonaisuuteen Peda.netissä.