Tiedotteet | 15.06.2022

Jatkuva haku Opistovuosi-koulutukseen ratkaisu opiskelupaikkaa tarvitseville oppivelvollisille

Kansanopistojen järjestämään Opistovuosi-koulutukseen voi hakeutua jatkuvan haun kautta. Oppivelvollisille tarkoitettu lukuvuoden mittainen koulutus on hyvä vaihtoehto niille peruskoulun päättäneille, jotka jäävät toisen asteen yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa tai haluavat pohtia vielä uudelleen valintojaan.

Oppivelvollisuuden laajentuminen vuonna 2021 nosti oppivelvollisuusiän 18 vuoteen, ja jokaisen yläkoulusta valmistuvan on hakeuduttava jatko-opintoihin. Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun valintatulokset julkaistaan kesäkuun puolivälin jälkeen. Monissa perheissä eletäänkin parhaillaan jännittäviä hetkiä.
 
Kun yhteishaun tulokset julkaistaan, hakijoista osa alkaa pohtia uudelleen valintojaan. Jos hakijan ensisijainen hakutoive ei toteudu tai hän ei saa mitään hakemaansa koulutuspaikkaa, hakeutuminen nivelvaiheen koulutukseen jatkuvan haun kautta on erinomainen ratkaisu tilanteeseen, sanoo Suomen Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.  

Nivelvaiheen koulutus sijoittuu perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen eli peruskoulun ja lukion tai ammattikoulun väliseen taitekohtaan. Kansanopistojen Opistovuosi-koulutus on oppivelvollisille tarkoitettu nivelvaiheen koulutus, joka tukee siirtymistä toiselle asteelle ja alavalintaa. Koulutukseen voi hakea kevään yhteishaun lisäksi jatkuvan haun kautta ympäri vuoden. 

Opistovuosi-koulutusta on tarjolla 41 kansanopistossa, ja vapaita paikkoja voi kysyä suoraan kansanopistoista. Opistot päättävät itse, millä perusteilla opiskelijat valitaan Opistovuosi-koulutukseen. Opistoista osa haastattelee hakijat. Tietoa valintaperusteista ja mahdollisesta haastattelusta saa opistojen kotisivuilta ja yhteyshenkilöiltä. Yleensä opistot ottavat sisään kaikki hakijat, jos aloituspaikkoja on vapaina.

Kansanopistojen vastaus oppivelvollisuusuudistukseen

Jatkuvan haun väylä kansanopistojen Opistovuosi-koulutukseen helpottaa etenkin peruskoulun opinto-ohjaajien tilannetta, sillä heidän vastuullaan on ohjata ilman opiskelupaikkaa jääneet oppivelvolliset kesän aikana jatko-opintojen pariin. Jos nuori on vielä syksylläkin ilman opiskelupaikkaa, vastuu hänen opintojensa jatkosta siirtyy asuinkunnalle.  

Kansanopistot pitävät oppivelvollisuusuudistuksen tavoitteita tärkeinä ja haluavat olla kantamassa vastuuta sen toteuttamisesta. Kriittiseen siirtymävaiheeseen ajoittuva Opistovuosi-koulutus turvaa opiskeluvalintojen onnistumisen, vähentää myöhempien koulutusten keskeyttämisiä ja takaa opintojen joustavan jatkumisen eri tilanteissa, Pantsar lisää.

Opistovuosi-koulutus

Opistovuosi-koulutus perustuu Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman perusteisiin. Noin puolet koulutuksesta koostuu kaikille yhteisistä opinnoista, joihin lukeutuvat esimerkiksi arjen taidot ja aktiivinen kansalaisuus. Toisen puolen muodostavat valinnaiset suuntautumisopinnot, joita voivat olla esimerkiksi taideaineet, luonnontieteet, eläintenhoito, peliala tai yrittäjyys. Kansanopisto on kokonaisvaltainen ja yhteisöllinen oppimisympäristö, sillä kansanopistossa on mahdollista myös asua opiskelun ajan. Opiskelu, ruokailu ja majoitus ovat maksuttomia oppivelvollisille suunnatussa koulutuksessa.


Lisätietoja:
Kansanopistojen Opistovuosi-koulutus
Opistovuosi oppivelvollisille kansanopistossa -video.
Opistovuosi-esite.
Opistovuosi-koulutusta tarjoavat kansanopistot.
Opistovuosi-diasarja opinto-ohjaajille.


Lisätiedot ja haastattelut
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry Tytti Pantsar
Toiminnanjohtaja
tytti.pantsar@kansanopistot.fi
puh. 044 531 8000