Tiedotteet | 10.09.2021

Ihmiseltä ihmiselle – Kansanopistojen hakevan toiminnan yhteenveto julkaistu

Kirjoittaja: Sanna Gango, Mirka Råback

Tyttö seisoo ja katsoo kameraan kamera kädessä.

Kansanopistoyhdistys on julkaissut yhteenvedon Ihmiseltä ihmiselle – Kansanopistojen hakevan toiminnan elävä ekosysteemi. Tässä julkaisussa tarkastellaan hakevaa toimintaa kansanopistokentällä, sen nykytilaa sekä kehittämismahdollisuuksia. Pyrkimyksenä on avata ja tarjota tulokulmia hakevaan toimintaan sekä sanoittaa asiaa eri lähtökohdista käsin. Tarkoituksena ei ole yksiselitteisen määritelmän tai toimintasuunnitelman laatiminen, vaan pikemminkin keskeisten näkökulmien esille nostaminen, yhteisten ajatusmallien ja uusien avauksien löytäminen sekä pyrkimys päivittää hakevan toiminnan käsitettä tähän hetkeen. Yhteenvedossa huomioidaan eri tasoilla tehtävä hakeva toiminta ja pyritään löytämään niitä muutostekijöitä, jotka muuttavat hakevan toiminnan käytäntöjä nyt ja tulevaisuudessa. 

Myös Jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen linjauksissa (VN 38/2020) todetaan selkeä tarve hakevalle toiminnalle. Määritellyissä toimenpiteissä hakeva toiminta kytketään tiiviisti osaamis- ja ohjauspalveluihin, jotka räätälöidään yksilön tarpeen mukaan sekä liitetään viestintätoimintaan, jolla tuodaan esiin jatkuvan oppimisen hyödyt ja luodaan myönteistä kuvaa jatkuvasta oppimisesta.  

Yhteenveto on tuotettu osana Kansanopistot aikuisten digitaalisten taitojen ja perustaitojen vahvistajana –koulutushanketta, jossa koulutukseen osallistujat ovat kehittäneet opetussuunnitelmia ja pedagogista osaamistaan liittyen erityisesti kansanopistojen toteuttamiin perus- ja digitaitoja sekä työllistymis- ja työmahdollisuuksia vahvistaviin koulutuksiin. Hankkeen aikana on vahvistunut ymmärrys siitä, että aliedustettujen ryhmien koulutukseen saamiseksi tarvitaan useita ja myös uudenlaisia lähestymistapoja motivaation ja opiskelun halun herättämiseksi ja keinoja osallistumisen mahdollistamiseksi. Tarvitaan palveluja niille, jotka eivät itse hakeudu opintoihin johtuen motivaation, osaamisen tai muiden syiden vuoksi. 

Yhteenvedon on laatinut Sanna Gango. Yhteenvedon pohjana ovat keväällä 2021 viidessä eri kansanopistossa tehdyt haastattelut, joilla kerättiin tietoa tämän hetken toimista opistoilla.  

Lue julkaisu klikkaamalla yllä olevaa kuvaa.