Tiedotteet | 30.01.2019

Transformatiivinen oppiminen ja sivistys esillä ammattikasvatuksen aikakausikirjassa

Kirjoittaja: Anni Henricson

Ammattikasvatuksen aikakausilehden kansi 5_2018.

Transformatiivinen oppiminen ja sivistys ovat esillä Ammattikasvatuksen aikakausikirjan 5/2018 Digitaalisessa erikoisnumerossa Ammattikasvatuksen aikakausikirjassa 05/2018 on julkaistu Jani Siirilän, Erkka Lainisen, Jukka Tikkasen, Arto O. Salosen ja Tytti Pantsarin tutkimusartikkeli ”Transformatiivinen oppiminen antroposeenin ajassa”. Artikkelissa todetaan, että elämme antroposeenin aikaa, jossa ihminen on suurin yhteisen tulevaisuuden määrittäjä. Tutkimuksessa tutkittiin empiirisesti antroposeenin ajan haasteeseen vastaavan suuren tarinan (metanarratiivi) piirteitä. Todettiin, että tarvitsemme kykyä luoda kestävämpiä tulevaisuusnäkymiä, joka edellyttää sivistyksellisten kysymysten tarkastelua avarasti ja syvästi.

Tutkimustulosten mukaan antroposeenin ajan haasteeseen vastaava metanarratiivi koostuu rauhasta, ihmisen ja häntä ympäröivän todellisuuden tasapainosta sekä kaikkien mahdollisuudesta kokea elämänsä arvokkaaksi ja merkitykselliseksi. Selvitystyö ja artikkeli liittyvät Suomen Kansanopistoyhdistyksen OPPI-hankkeeseen, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Erkka Lainisen artikkeli ”Transformatiivinen oppiminen ekososiaalisen sivistymisen mahdollistajana” on julkaistu myös Ammattikasvatuksen aikakausikirjassa 05/2018. Tutkimusartikkelissa käsitellään ekososiaalisen sivistyksen viitekehystä kasvatusfilosofisen tutkimuksen pohjalta, tarkastellaan sivistyskäsityksen arvopohjaa sekä transformatiivista oppimista ekososiaalisen sivistymisen läpäisevänä elementtinä. Tutkimuksen johtopäätöksenä Laininen kuvaa sivistymistä transformatiivisena oppimisprosessina, jossa ekososiaalisen sivistyksen arvot – systeeminen maailmasuhde, vastuullisuus, kohtuullisuus, ihmisten ja eliökunnan suhde sekä tulevaisuusorientaatio – jalostuvat sisäiseksi kompetenssiksi. Laininen tiivistää ekososiaalisen sivistymisen määritelmään ihmisestä, jolla on kyky edistää ekososiaalista sivistystä sosio-elokogisen maailmasuhteen omaavana vastuullisena ja myötätuntoisena maailmankansalaisena, joka on ymmärtänyt elämää ylläpitävien tekijöiden tärkeysjärjestyksen sekä kohtuullisuuden merkityksen.

Linkki digitaaliseen erikoisnumeroon