Tiedotteet | 08.04.2022

Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa -hanke kirittää opistoja päästövähennyksiin

Vihreä siirtymä kansanopistoissa hanke

Suomen Kansanopistoyhdistys on yhdessä Sataedun koordinoiman VASKI-hankkeen ja Gradian kanssa mukana Suomen ympäristöopisto Syklin koordinoimassa Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa -hankkeessa.

Kaksivuotisella hankkeella viitoitetaan kansanopistojen tietä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä edistäen vahvasti kokonaisvaltaisen toimintakulttuurin muutosta Agenda2030-tavoitteiden toteutumiseksi ammatillisessa koulutuksessa.  Hankkeessa on mukana viisi kansanopistoa, jotka ovat Turun kristillinen opisto, Kanneljärven opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto ja Kalajoen kristillinen opisto.

Kehittämistyötä toteutetaan yhteistyöllä, kokemuksia jakamalla ja asiantuntijoiden tuella. Yhteiskehittämisen tavoitteet jakautuvat neljään osa-alueeseen.

  1. Määritetään nykyinen hiilijalanjälki, jonka avulla tehdään päästövähennystavoitteet.
  2. Osallistetaan sidosryhmät luomaan yhteinen tilannekuva vihreän siirtymän tavoitteesta, sen vaiheista ja keinoista. 
  3. Kehitetään ilmastovastuun ja kestävän kehityksen opinpolkuja, oppisisältöjä ja menetelmiä.
  4. Luodaan vihreän siirtymän tiekartta ja konseptoidaan johtamisen työkalut seurannan tueksi.

Hiilijalanjäljen pienentäminen ja kestävän kehityksen kädenjäljen kasvattaminen kansanopistoissa ovat hankkeen keskeiset tavoitteet, jotka saavutetaan kehittämällä yhdenmukaisia toimintatapoja, vahvistamalla henkilöstön osaamista sekä pilotoimalla käytännön ratkaisuja opistojen arjessa. Hankkeeseen osallistetaan organisaation johto, henkilöstö, opiskelijat ja työelämä yhteiskehittämään kokonaisvaltaista kulttuurinmuutosta tukevia toimintatapoja.

Yhteiskehittämisen tuloksena syntyy käytännön ratkaisuja opetukseen sekä yhteinen kansanopistojen vihreän siirtymän suunnitelma ja sitä tukevat johtamisen ja seurannan työkalut.  Suunnitelma tähtää ihmisten, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnin vahvistamiseen toiminnan kaikilla tasoilla. Opistojen kädenjäljen kasvattamisen käytännön ratkaisut liittyvät työelämäyhteistyöhön sekä kestävän kehityksen, ilmastovastuullisen toiminnan ja kiertotalouden opinpolkujen ja menetelmien kehittämiseen.

Kansanopistoyhdistys tiedottaa hankkeen etenemisestä ja tuotoksista kansanopistoja. Kehitetyt toimintamallit saatetaan näin kaikkien kansanopistojen hyödynnettäviksi.

Opetushallitus on myöntänyt hankkeelle valionavustusta Ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmasta. Hankkeen kesto on kaksi vuotta alkaen 1.1.2022-31.12.2023.

Kansanopistoyhdistys ja Sykli järjestävät 10.5. klo 13–14.30 webinaarin: Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta kansanopistossa – työkaluja hiilineutraaliuden rakentamiseen ja johtamiseen. Webinaari on tarkoitettu kansanopistojen johto- ja kehittämistehtävissä toimiville. Tilaisuuteen voi ilmoittautua täältä 6.5. mennessä.