3.02.2021 14:00 – 15:30

Kohti sosiaalipedagogista toimintakulttuuria vapaassa sivistystyössä

Aika:
3.02.2021 14:00 – 15:30
Paikka:
Verkossa

Koulutusosio 2 Sosiaalipedagoginen toimintakulttuuri ja kestävä elämäntapa käynnistyy 3.2.2021 klo 14.00-15.30 pidettävällä verkkoluennolla. 

Koulutusosioon kuuluu myös itsenäisesti katsottavia verkkoluentoja sekä oppimisaineistoja verkko-oppimisympäristössä.

Verkkoluennon pitää FT, TaM Raisa Foster. Raisa on itsenäinen tutkija, kouluttaja ja taiteilija, joka on erikoistunut tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja ekososiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiin sekä taiteellisen ja luovan työskentelyn hyödyntämiseen kasvatuksessa ja koulutuksessa. Hän on suunnitellut ja toteuttanut useiden vuosien aikana monia tutkimus-, kehittämis- ja koulutushankkeita mm. Tampereen kaupungin opetustoimelle.

Osion vastuuopettajana toimii Elina Nivala Itä-Suomen yliopistosta.

Ohjeet oppimistehtävän tekemiseen saatte aloitusluennon yhteydessä. Oppimistehtävät palautetaan 4.6. mennessä.

Oppimistehtävät esitellään verkkotapaamisissa, jotka pidetään ke 9.6. klo 14-16.30  ja to 10.6. klo 14-16.30 Zoomissa.

Verkkokoulutuksessa perehdytään sosiaalipedagogiikan teoreettisiin ja käytännöllisiin lähtökohtiin, keskeisiin käsitteisiin ja työtapoihin yhdistäen ne vapaan sivistystyön pedagogiikkaan. Opittua sovelletaan vapaan sivistystyön toimintaympäristöön ja tarpeisiin oppimistehtävissä, joista osa on yksin ja osa yhteistyössä tehtäviä. Koulutuksen toteuttavat Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos ja Suomen Kansaopistoyhdistys.

Tavoitteena on vahvistaa oppilaitoksen sosiaalipedagogista toimintakulttuuria sekä tunnistaa ja edistää kestävän elämäntavan edellytyksiä omassa toiminnassa ja yhteiskunnassa.

Koulutusosiot, yhteensä 5 opintopistettä:

  1. Sosiaalipedagogisen toimintakulttuurin lähtökohdat, 1 op (lokakuu 2020 – tammikuu 2021)
  2. Sosiaalipedagoginen toimintakulttuuri ja kestävä elämäntapa, 2 op (helmikuu – kesäkuu 2021)
  3. Toimintakulttuurista sosiaalipedagogiseen toimijuuteen, 2 op (elokuu – marraskuu 2021)

Jokaiseen osioon liittyy reaaliaikaisia verkkoluentoja ja -tapaamisia, mutta suurin osa luennoista on katsottavissa myös jälkikäteen tallenteina.

Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki vapaan sivistystyön oppilaitoksissa työskentelevät opettajat, ohjaajat ja johtajat.

Koulutus on osallistujille maksuton. Sen toteuttamiseen on saatu rahoitus Opetushallituksesta.

Pääkouluttajana:
Elina Nivala, YTT, sosiaalipedagogiikan yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

Kouluttajina lisäksi:
Arto O. Salonen, sosiaalipedagogiikan apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto
Raisa Foster, FT, TaM, itsenäinen tutkija, kouluttaja ja taiteilija
Mari Tapio, Koulutussuunnittelija, Kansalaisfoorumi
Kouluttajina yksittäisillä luennoilla muita Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen asiantuntijoita

Koulutushanketta koordinoi Suomen Kansanopistoyhdistys.
Lisätietoja: mirka.raback@kansanopistot.fi

Ilmoittautumisaika koulutukseen on päättynyt. Kysy jälki-ilmoittautumismahdollisuutta: mirka.raback@kansanopistot.fi