Uutiset | 23.08.2022

Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmä: Pohjoismaiden kansanopistojen välistä yhteistyötä edistettävä

Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmä on tehnyt ehdotuksen Pohjoismaiden kansanopistojen välisen yhteistyön edistämisestä. Siinä Pohjoismaiden neuvostoa pyydetään suosittamaan Pohjoismaiden ministerineuvostolle alueen kansanopistojen välisen yhteistyön edistämistä naapurikielten sekä kulttuurien ja demokratian vahvistamiseksi.

Osana ehdotusta keskiryhmä esittää kansanopistojen opiskelijoille ja työntekijöille tarkoitetun vaihto-ohjelman perustamista. Se helpottaisi heidän osallistumistaan muiden Pohjoismaiden kansanopistojen opetukseen sekä fyysisesti että virtuaalisesti ja tarjoaisi heille mahdollisuuden saada tietoa muiden maiden historiasta, kielistä ja kirjallisuudesta.

Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmä on puolueryhmä, jonka jäsenet edustavat Pohjoismaiden sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin keskustaliberaalisia, vihreitä ja kristillisdemokraattisia jäsenpuolueita. Ryhmän suomalaisjäsen, kansanedustaja Mikko Kinnunen on (kesk.) on toiminut Reisjärven kristillisen opiston rehtorina vuosina 1996–2019 ja ymmärtää Pohjoismaiden kansanopistojen tiiviimmän yhteistyön merkityksen alueen sivistyksen ja demokratian edistämisessä.   

– Pohjoismailla on monia yhteisiä arvoja ja näkemyksiä, kuten elämä demokraattisessa ja kaikki mukaan ottavassa yhteiskunnassa aikana, jolloin diktatuurit, yksipuoluejärjestelmät ja vastakkainasettelu yleistyvät maailmalla. Kriisit nostavat entisestään kansansivistyksen merkitystä Pohjoismaissa. Kansanopistojen roolia demokratian, yhteisöllisyyden ja tasa-arvon edistäjinä kannattaa tukea lisäämällä niiden henkilöstön osaamista ja opiskelijoiden osallisuutta vaihto-ohjelmilla. Samalla varmistetaan, että pohjoismaalaiset tuntevat toistensa kulttuureja ja voivat jatkossakin viestiä keskenään naapurikielillä turvautumatta englantiin, hän sanoo.

Kansanopistoja on ollut Pohjoismaissa jo yli 170 vuoden ajan. Yhteinen historia ja arvopohja helpottavat eri maiden kansanopistojen välistä yhteistyötä, ja sisäoppilaitosmuotoisuuden ansiosta opistojen on myös mahdollista ottaa vastaan vaihto-oppilaita ja -opettajia, tähdentää Pohjoismaisen Kansanopistoneuvoston (Nordiska folkhögskolerådet NFR) puheenjohtaja, Västra Nylands folkhögskolan rehtori ja Kansanopistoyhdistyksen varapuheenjohtaja Henrik Grönroos.

– Keskiryhmän ehdotus on linjassa NFR:n Pohjoismaiden kansanopistojen liikkuvuutta edistävän projektin kanssa. Kansanopistot ovatkin mielellään mukana rakentamassa Pohjoismaiden ministerineuvoston visiota Pohjolasta maailman integroituneimpana alueena, hän vahvistaa.

Pohjoismaiden neuvoston keskiryhmän Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan käsiteltäväksi jättämä ehdotus.