Kronoby folkhögskola

Osoite

Torgarevägen 4 68500 KRONOBY

Puhelinnumero

040-7776471

Sähköposti:

info@kvarnen.fi

www-sivusto

http://www.kvarnen.fi

Perustamisvuosi

1891

Kvarnens utbildningar arrangeras och finansieras med statsstöd som fritt bildningsarbete (Base Camp, Språklinjen, Slöjdtorget) och som yrkesutbildning (Outdoor Academy). Kortare kurser arrangeras som fritt bildningsarbete. Vid sidan av utbildnings- och kursverksamheten kan Kvarnen leda eller delta i olika utvecklingsprojekt, nationellt och internationellt. Projekten stöder Kvarnens målgrupper och utvecklandet av den egna verksamheten. Finansiering kan sökas från privata fonder och stiftelser och nationella, nordiska eller europeiska finansieringskällor.

Karta över Kronoby folkhögskola