Kannanotot | 20.03.2023

Kansanopistoyhdistyksen lausunto tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden luonnoksesta

koristekuva

OPETUSHALLITUKSELLE

Asia: Lausunto tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden luonnoksesta.

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry kiittää Opetushallitusta mahdollisuudesta lausua tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden luonnoksesta.

Esityksen mukaan luonnoksessa tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen uusiksi perusteiksi koulutuksen muodostumista on selkiytetty koulutuksen järjestäjiltä saatujen palautteiden perusteella. Perusteluonnoksessa on luovuttu koulutuksen muodostumisen jakautumisesta  kaikille yhteiseen koulutuksen osaan ja vähintään kahteen valinnaiseen osaan ja esitetään, että tutkintokoulutukseen valmentava koulutus muodostuisi kokonaan valinnaisista koulutuksen osista. Lisäksi todistusmääräykseen on tehty muutoksia.

Kansanopistoyhdistys pitää esitettyjä muutoksia sinällään selkeyttävinä. Niiden merkitys on kuitenkin varsin vähäinen koulutuksen kokonaisuuden näkökulmasta, sillä valinnaisuutta on TUVA-koulutuksen perusteissa jo ennestäänkin hyvin paljon. Voimassa olevien perusteiden mukaan Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot on kaikille pakollinen ainakin kahden viikon osalta. Luonnoksessa tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen uusiksi perusteiksi tästä on luovuttu. Kansanopistoyhdistys pitää tärkeänä, että opiskelu- ja urasuunnittelutaitoja koskevaa opetusta on riittävän hyvin saatavilla, ja näkee, että kaikki opiskelijat tarvitsevat ainakin jossakin määrin ko. osan mukaisia opintoja.

Kansanopistoyhdistys pitää todistusmääräyksiin tehtyjä muutoksia perusteltuina. Kansanopistoyhdistyksellä ei ole huomautettavaa perusteiden kieliasuun.

Kansanopistoyhdistys toteaa lisäksi, että muutokset perusteissa eivät korjaa hyvin kirjaviksi muodostuneita TUVA-koulutuksen rahoitusperusteita, jotka nykyisellään hankaloittavat joustavaa opiskelijaksiottoa.


Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n puolesta

Helsingissä 20.3.2023

Helena Ahonen                  Tytti Pantsar
puheenjohtaja                    toiminnanjohtaja