Virtaset -opistovuosi vaikeasti vammaisille oppivelvollisille

Keski-Pohjanmaan kansanopisto


Alkaa

12.08.2024

Loppuu

30.05.2025

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

53 op


Koulutusmuoto

Opistovuosi oppivelvollisille

Koulutusala

Erityisopetus, Opistovuosi oppivelvollisille

Koulutuksen kuvaus

Virtaset-opistovuosi on tarkoitettu peruskoulun päättäneille vaikeasti vammaisille oppivelvollisille nuorille. Opistovuoden aikana opiskellaan erilaisia arkielämässä tarvittavia taitoja sekä vahvistetaan opiskelijan vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja. Koulutuksen aikana nuori voi tuetusti etsiä suuntaa elämälleen ja harjoitella itsenäisemmän elämän kannalta välttämättömiä taitoja. Opiskelu linjalla on käytännönläheistä ja tukee opiskelijan omatoimisuutta, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja. Koulutus koostuu yhteisistä sisällöistä sekä oman kiinnostuksen mukaan valittavista opinnoista.