Työsuojelukoulutus

Aktiivi-Instituutti


Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Lyhytkurssi

Koulutusala

Työsuojelukoulutus

Koulutuksen kuvaus

Hyvän ja turvallisen työympäristön kehittäminen edellyttää koko toimipaikan turvallisuuskulttuurin määrätietoista kehittämistä. Tähän päämäärään pyritään antamalla opiskelijoille perustiedot työsuojelusta ja sen tavoitteista. Lisäksi vahvistetaan käytännön valmiuksia yhteistoiminnan ja työsuojelun kehittämiseen omalla työpaikallaan. 3 + 2 päivän koulutus.