Tulevaisuudentutkimus – Delfoi-koulutus

Otavan Opisto


Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Yhteiskunnallinen ala

Koulutuksen kuvaus

Delfoi-koulutuksessa perehdytään tulevaisuudentutkimuksessa käytettävään Delfoi-asiantuntijamenetelmään. Koulutus koostuu noin kerran kuussa järjestettävistä pajoista sekä ohjatusta etäopiskelusta, jolloin osallistuja työstää omaa tutkimustaan tai projektiaan. Minimissään Delfoi-koulutus on osallistumista menetelmätoteutukseen panelistin näkökulmasta ja laajimmillaan väitöstutkimusten ohjausta. Oma osansa on tutkimuslaitosten ja työelämän projekteilla sekä menetelmäkehittämisellä, johon Delfoi-yhteisö laajemminkin osallistuu.