Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Muurlan Opisto


Alkaa

11.10.2021

Loppuu

31.05.2023

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

50 op


Koulutusmuoto

Lyhytkurssi

Koulutusala

Psykologia, Terveys ja hyvinvointi

Koulutuksen kuvaus

Koulutus antaa konkreettisia työmenetelmiä ammattialoille, joissa tarjotaan matalan kynnyksen psykososiaalista tukea myönteisen mielenterveyden edistämiseksi. Saat valmiudet ohjata lyhytterapeuttisella tavoitteellisella otteella muutostyöskentelyä ja arvioida sen tuloksellisuutta systemaattisesti yhdessä asiakkaan kanssa sekä toimia terapeuttisessa työssä asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. Opit hyödyntämään selkeää lyhytterapeuttista rakennetta, jossa on määritelty sisältö, kesto, tavoitteet ja lyhytterapeuttisen työskentelyn mittarit. Tavoitteena myös kehittää käytännön työtapoja.