Psykologia ja kasvatustiede -linja

Linnasmäen opisto


Alkaa

26.08.2024

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Kasvatusala / opetus ja ohjaus, Psykologia, Yliopistoon orientoiva koulutus

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen painopiste on psykologian sekä kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa. Lisäksi on muita opintoja, kuten avoimen yliopiston suomen kielen kirjallinen viestintä ja asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen sekä englantia ja tilastomatematiikkaa. Opiskelu koulutuksessa on kokopäiväistä ja opetusta on keskimäärin 25 tuntia viikossa. Pääsyvaatimuksena on ylioppilastutkinto tai vähintään kolmen vuoden opiskelu peruskoulun jälkeen.