Opistovuosi oppivelvollisille maahanmuuttajille

Keski-Pohjanmaan kansanopisto


Alkaa

12.08.2024

Loppuu

30.05.2025

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

53 op


Koulutusmuoto

Opistovuosi oppivelvollisille

Koulutusala

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Koulutuksen kuvaus

Oppivelvollisuusikäinen peruskoulun päättänyt maahanmuuttaja voi opiskella lukuvuoden mittaisessa vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutuksessa. Koulutus koostuu vapaan sivistystyön kotoutumiskoulutuksen yhteisistä sisällöistä sekä oman kiinnostuksen mukaan valittavista opinnoista. Opiskelija saa koulutuksen suorittamisessa sekä jatkosuunnitelmien laadinnassa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Koulutus on opiskelijalle maksuton. Koulutus edistää opiskelijan suomen kielen ja viestintätaitojen kehittymistä, kotoutumista sekä pääsyä jatkokoulutukseen ja työelämään.