Opistovuosi oppivelvollisille

Suomen Nuoriso-opisto


Alkaa

21.08.2023

Loppuu

01.06.2024

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

53 opintopistettä


Koulutusmuoto

Opistovuosi oppivelvollisille

Koulutusala

Opistovuosi oppivelvollisille

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksen tavoitteet ovat arjen ja elämänhallinnan taidoissa, omien vahvuuksien löytämisessä, itsetuntemuksen lisäämisessä ja oman koulutuspolun löytämisessä. Suuntautumisopinnoissa ohjataan liikuntatuokioita, tutustutaan taiteen ja luovan ilmaisun keinoihin sekä suunnitellaan ja toteutetaan retkiä. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Avartti-toimintaan. Opistovuoden opinnot on tarkoitettu peruskoulunsa päättäville oppivelvollisille. Opintojen laajuus 53 opintopistettä.