Linje S, Språk – för invandrare

Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland


Opetuskieli

Ruotsi


Koulutusmuoto

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Koulutusala

Maahanmuuttajille suunnattu koulutus

Koulutuksen kuvaus

Undervisning i svenska och finska samt samhälle, kultur & religion. ABC-nivå (fokus på läs- och skrivinlärning), DEF-nivå, nybörjarnivå samt fortsättning. Arbetsliv eller forts. studier är målet, även förberedelse för allmän språkexamen i sv på mellannivå (B1-B2), vilket motsvarar kravet på finskt medborgarskap.