Kuvitus ja graafinen suunnittelu

Lahden kansanopisto (Vapaa akatemia)


Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

42 viikkoa


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Ammattikorkeakouluun orientoiva koulutus, Graafinen suunnittelu, Media / viestintä, Taiteet ja kulttuuri, Yliopistoon orientoiva koulutus

Koulutuksen kuvaus

Tavoitteena on antaa valmiudet graafisen suunnittelun ja visuaalisen viestinnän muotoilun korkeakouluopintoihin ja alan työtehtäviin. Pääpaino on kuvakerronnassa, piirtämisen tekniikoissa, hahmosuunnittelussa, kuvankäsittelyssä ja typografian perusteissa sekä näihin liittyvissä laite- ja ohjelmisto-opinnoissa. Lisäksi opiskellaan julkaisemista ja visuaalisen alan historiaa. Opinnot sopivat hyvin paitsi jatko-opintoihin tähtääville myös tavoitteellisesti työskenteleville harrastajille. Lukuvuoden kestävät opinnot alkavat elokuussa. Opiskelu on päätoimista.