Kasvatustieteen linja Päivölän opistolla

Päivölän opisto


Alkaa

14.08.2023

Loppuu

17.05.2024

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op


Koulutusmuoto

Avoin yliopisto ja korkeakoulu

Koulutusala

Avoimen yliopiston opinnot, Kasvatusala / opetus ja ohjaus, Psykologia

Koulutuksen kuvaus

Kasvatustieteen linja on tarkoitettu lukion tai toisen asteen oppimäärän suorittaneille, jotka ovat kiinnostuneet varhaiskasvatuksen, opetuksen, opinto-ohjaajan, henkilöstö-asiantuntijan tai muista kasvatus-, koulutus-, ja opetusalan tehtävistä. Linjalla opiskellaan kasvatustieteiden perusopinnot Tampereen yliopiston opetussuunnitelman mukaisina (25 op). Perusopintokokonaisuuden voi sisällyttää osaksi myöhempiä korkeakouluopintoja. Lisäksi voit halutessasi opiskella psykologian opintoja. Opiskelu Päivölässä on eteenpäin menevää, yhteisöllistä ja kokoaikaista.