Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala

Turun kristillinen opisto


Alkaa

22.08.2022

Loppuu

31.05.2024

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Ammatillinen perustutkinto

Koulutusala

Kasvatusala / opetus ja ohjaus

Koulutuksen kuvaus

Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala antaa sinulle monipuoliset taidot ohjata ja avustaa henkilöitä, joilla on haasteita vuorovaikutustilanteissa esim. kielellisten häiriöiden, kuulovamman tai kielitaidon puutteellisuuden takia. Voit toimia myös viittomakieltä käyttävien ohjaajana tai varhaiskasvatuksen lastenhoitajana. Koulutukseen haetaan opiston omalla hakulomakkeella.