Tiedotteet | 09.02.2023

Korkeakouluun valmentava koulutus kansanopistoissa nostaisi suomalaisten koulutustasoa

Nuoret aikuiset opiskelevat.

Kansanopistot ovat valmiita vastaamaan Suomen koulutustason nostamiseen liittyviin haasteisiin käynnistämällä korkeakouluun valmentavan KOVA-koulutuksen kokeilun.

Suomalaisten koulutustaso ja oppimistulokset ovat kääntyneet laskuun. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman Sivistyskatsauksen mukaan oppimistulokset ovat laskeneet Suomessa yli 20 vuotta ja suomalaisten nuorten aikuisten koulutustaso on pudonnut OECD-maiden keskitason alapuolelle. Suomen koulutetuin ikäluokka ovat tällä hetkellä vuonna 1978 syntyneet eli yli 40-vuotiaat. Samaan aikaan taustaan ja alueeseen liittyvät erot oppimistuloksissa ja koulutustasossa ovat kasvaneet.

Ministeriöiden kansliapäälliköiden tuoreen raportin mukaan vasta 70 prosentin korkeakouluasteen tasolla Suomen olisi mahdollisuus siirtyä OECD-maiden häntäpäästä lähelle kärkeä. Tällä hetkellä korkeakoulutusaste on 40 prosenttia.

Suomen Kansanopistoyhdistys katsoo, että suomalaisten koulutustasoa voidaan nostaa ja koulutuksellista tasa-arvoa edistää vain innovatiivisin uusin ratkaisuin, ja esittää korkeakouluun valmentavan koulutuksen (KOVA) kokeilun käynnistämistä kansanopistoissa. KOVA-koulutus olisi opiskelijalle maksuton ja tarjoaisi korkea-asteen ulkopuolelle jääville nuorille mahdollisuuden aloittaa kansanopistossa lukuvuoden mittaiset avoimet korkeakouluopinnot, joiden aikana he voisivat suorittaa jopa 40–50 opintopistettä.

– Suomessa tarvitaan joustavia polkuja, joita pitkin yhä useammat eri lähtökohdista tulevat nuoret aikuiset voivat edetä kohti korkeakoulua. KOVA-koulutus edistäisi merkittävästi korkeakoulutuksen saavutettavuutta ja olisi yksi vastaus Suomen koulutussektorin keskeisimpiin kipukohtiin, sanoo Suomen Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.


KOVA-kokeilu tarjoaisi opiskelupaikan 1000 nuorelle lukuvuodessa

Kansanopistoverkosto toimii koko Suomessa. Kansanopistoissa järjestettävä, opiskelijalle maksuton KOVA-koulutus lisäisi korkeakoulutuksen saavutettavuutta sosiaalisesti ja alueellisesti. KOVA-kokeilussa kansanopistot tarjoaisivat vuosittain 1000 lukuvuoden mittaista opiskelupaikkaa 19–22-vuotiaille opiskelijoille. Tämä joustavoittaisi pääsyä korkeakouluun. KOVA-kokeilu toteutettaisiin yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa.

– Lukio tai ammatillinen koulutus ei anna kaikille riittäviä opiskeluvalmiuksia korkeakouluopintojen suorittamiseen. KOVA-koulutus tarjoaisi yksilöllistä ohjausta, vahvistaisi nuorten aikuisten akateemisia opiskelutaitoja ja sujuvoittaisi siirtymää toiselta asteelta oman alan korkeakouluopintoihin, lisää Suomen Kansanopistoyhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja, Alkio-opiston rehtori Jaana Laitila.

 Kansanopistoyhdistyksen kärkitavoitteet eduskuntavaaleihin 2023 ovat:

  • Pysäyttää koulutustason lasku Suomessa ja varmistaa kaikille sujuvat siirtymät koulutuspolulla eteenpäin.
  • Varmistaa perustaidot aikuisille työelämää ja jatko-opiskelua varten.
  • Mahdollistaa onnistunut kotoutuminen vahvistamalla kansanopistojen roolia maahanmuuttajakoulutuksessa.
  • Vahvistaa koko maan kattavaa kansanopistoverkostoa osaamisen, resilienssin, hyvinvoinnin ja sivistyksen kasvattamiseksi.

 
Vaalitavoitteet tiivistettynä.


Lisätiedot ja haastattelut

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry

Tytti Pantsar
Toiminnanjohtaja
tytti.pantsar@kansanopistot.fi
puh. 044 531 8000

Jaana Laitila (parhaiten tavoitettavissa pe 10.2.)
Varapuheenjohtaja
jaana.laitila@alkio.fi
puh. 040 714 3448