Kannanotot | 07.04.2022

Kansanopistoyhdistys esittää lisärahoitusta Ukrainan pakolaisten vapaan sivistystyön koulutuksen järjestämiseksi

koristekuva

Kansanopistot ovat tarttuneet välittömästi toimeen Ukrainasta Suomeen saapuneiden pakolaisten auttamiseksi. Kansanopistot ovat mukana Maahanmuuttoviraston valmiussuunnitelmassa ja järjestävät tiloissaan hätä- ja väliaikaismajoitusta. Myös välttämättömien kieliopintojen ja suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavien perustaitojen opetus on käynnistetty tilapäisjärjestelyin.

Suomeen saapuvat ukrainalaispakolaiset tarvitsevat koulutusta suomalaisessa yhteiskunnassa ja uudessa ympäristössä toimimiseen sekä myös työllistyäkseen Suomessa. Heidät on saatava siksi opintojen piiriin välittömästi. Vapaan sivistystyön koulutus on suomalaisessa koulutusjärjestelmässä ainoa muoto, johon voi hakeutua ilman kielitaitoa ja joustavasti ilman pitkiä odotusaikoja.

Kansanopistoilla on laajaa osaamista pakolaisten vastaanottamisesta. Ne järjestivät mm. vuosina 2015–2016 koulutuksen ja tuetun asumisen ohjelman nuorille yksin maahan tulleille turvapaikanhakijoille (Nutukka-ohjelma) sekä aikuisille suunnattua kieli- ja kulttuurikoulutusta. Kansanopistoissa opiskelee vuosittain noin 4000 maahanmuuttajaopiskelijaa pitkäkestoisessa koulutuksessa. Kansanopistojen koulutus tukee kokonaisvaltaista kielen oppimista, työllistymisvalmiuksia ja kotoutumista. Nutukka-ohjelman kaltaista toimintaa tarvitaan myös nyt Ukrainasta saapuvien pakolaisten vastaanottamisessa.

Vapaan sivistystyön koulutus rahoitetaan siten, että valtionosuus kattaa laskennallisesti 57 % kansanopistojen koulutuskustannuksista. Opiskelijat maksavat osan opinnoista. Turvapaikanhakijoilla ja pakolaisilla ei useinkaan ole mahdollisuuksia maksaa opinnoista. Tilapäisen suojelun perusteella Suomessa olevilla on mahdollisuus osallistua vapaana sivistystyönä toteutettuun koulutukseen, ja heille voidaan myös laatia kotoutumissuunnitelma TE-toimiston tai kunnan toimesta. Vapaan sivistystyön rahoitusjärjestelmässä kotoutumissuunnitelmaan sisältyvään koulutukseen voidaan myöntää 100 %:n rahoitus. Suomen Kansanopistoyhdistys katsoo, että on tärkeää huolehtia siitä, että mahdollisimman monelle Suomeen tulevalle ukrainalaispakolaiselle laaditaan kotoutumissuunnitelma. Laajamittaisen maahantulon tilanteessa sitä ei välttämättä kyetä heti laatimaan kaikille. Tärkeää on, että tämä ei estä koulutukseen pääsyä.

Jotta ukrainalaisille pakolaisille voidaan järjestää vapaan sivistystyön koulutusta, tähän tulee osoittaa välittömästi lisärahoitusta. Kuluvalle vuodelle kansanopistoille kohdennetut resurssit on jo kiinnitetty aiemmin maahan saapuneiden kotoutujien kieli- ja kulttuurikoulutukseen, ja kyseiset koulutukset ovat jo käynnissä.

Suomen Kansanopistoyhdistys esittää, että:

  • Vapaan sivistystyön koulutukseen kohdennetaan vuoden 2022 toisessa lisätalousarviossa 8 miljoonan euron lisärahoitus Ukrainasta saapuvien pakolaisten koulutuksen järjestämiseen. Suomen Kansanopistoyhdistys tukee Vapaa Sivistystyö ry:n esitystä rahoituksen osoittamisesta koko vapaalle sivistystyölle. Tämän hetken volyymitietojen perusteella kansanopistoissa tarvitaan vuonna 2022 3,5 miljoonaa euroa koulutuksen järjestämiseen. Kansanopistot suuntaavat koulutuksen peruskouluiän ylittäneille ja aikuisille ukrainalaispakolaisille. Mikäli saapuvien määrä kasvaa, tarvitaan rahoitusta enemmän. Lisärahoitus kohdentuisi kieli- ja kulttuurikoulutukseen (kotoutumissuunnitelman mukainen koulutus, 100 %:n rahoitus) sekä suomalaisessa yhteiskunnassa tarvittavien taitojen oppimista ja arjessa selviytymistä tukevien koulutusten järjestämiseen.
  • Varaudutaan käynnistämään nuorille ilman huoltajaa maahan saapuville 16–17-vuotiaille suunnattu koulutuksen ja tuetun asumisen ohjelma kansanopistoissa. Tämän nk. Nutukka-ohjelman avulla kansanopistot voivat vastaanottaa yksin maahan saapuvia nuoria tuettuun asumiseen kansanopistokampuksille ja järjestää heille soveltuvaa koulutusta. Ohjelma toteutetaan vastaavalla tavalla sisäministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä sekä Maahanmuuttoviraston kanssa organisoiden kuin vuosina 2015–2016. Nutukka-ohjelmalle on varauduttava osoittamaan tarvittava rahoitus.
  • Kansanopistot ovat mukana Maahanmuuttoviraston valmiussuunnitelmassa. Kansanopistokampuksia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan hätä- ja väliaikaismajoituksen järjestämisessä pakolaisille. Tähän osoitetaan rahoitus Maahanmuuttoviraston kautta sovitun mallin mukaisesti.