Uutiset | 30.09.2021

Kansanopistoyhdistyksen vuosikokous 29.9.2021: Ahonen jatkaa Kansanopistoyhdistyksen puheenjohtajana, Huhtilainen, Laitila, Kaivola, Mathlin ja Riska valittiin hallitukseen

Helena Ahonen.

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry:n vuosikokous järjestettiin etäyhteyksin Suomen Nuoriso-opistolla 29.9.2021. Vuosikokouksessa pidettiin puheenjohtajan vaali sekä hallituksen jäsenten vaali toimikaudelle 2022 – 2024. Lisäksi valittiin yksi ruotsinkielistä jäsenorganisaatiota edustava hallituksen jäsen eronneen tilalle toimikaudeksi 2022.

Kansanopistoyhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja kaksitoista jäsentä, joista kaksi tulee valita ruotsinkielisten kansanopistojen joukosta. Hallituksen jäsenistä neljä on vuosittain erovuorossa ja puheenjohtajan vaali käydään joka kolmas vuosi.

Tänä vuonna erovuorossa ovat jäsenet Juha Matti Holopainen (Laajasalon opisto), Ulla Huhtilainen (Joutsenon Opisto), Juha Kaivola (Turun kristillinen opisto) ja Jaana Laitila (Alkio-opisto).

Kansanopistoyhdistyksen vuosikokouksessa 29.9. valittiin Kansanopistoyhdistyksen puheenjohtajaksi toimikaudelle 2022-2024 kasvatustieteen tohtori ja opetusneuvos Helena Ahonen. Ahosella alkaa nyt toinen puheenjohtajuuskausi Kansanopistoyhdistyksen puheenjohtajana.

Helena Ahonen, Step-koulutus, rehtori

Helena Ahonen.
Helena Ahonen on toiminut Suomen Kansanopistoyhdistyksen puheenjohtajana toimikautena 2019-2021. Tätä ennen hän on toiminut hallituksen jäsenenä vuodesta 2006 alkaen. Helena Ahonen on toiminut Kansanopistoyhdistyksen edustajana useissa opetus- ja kulttuuriministeriön asettamissa työryhmissä, kuten ammatillisen koulutuksen reformin seurantaryhmässä ja oppivelvollisiän pidentämisen seurantaryhmässä. Helena Ahonen ymmärtää moniarvoisen kansanopistokentän arvot ja toimintamahdollisuudet, on yhteistyöhaluinen ja -kykyinen. Helena on arvostettu vaikuttaja, jolla on hallussaan laajat yhteistyöverkostot.

Kansanopistoyhdistyksen vuosikokouksessa 29.9. valittiin yhdistyksen hallitukseen yhdistyksen vaalivaliokunnan esityksen mukaisesti seuraavat henkilöt kaudelle 2022 – 2024:

Ulla Huhtilainen, Joutsenon Opisto, rehtori

Ulla Huhtilainen.
Ulla Huhtilainen on toiminut Joutsenon Opiston rehtorina vuodesta 2013. Hänen kehittämismyönteinen ja muutoksille avoin työote on saanut kiitosta niin opiston sisältä kuin yhteistyökumppaneiltakin. 
Ulla on toiminut Kansanopistoyhdistyksen hallituksen jäsenenä kolme edeltävää kautta. Kansanopistojen aseman vahvistaminen suomalaisessa koulutuskentässä on tavoite, jonka eteen Ulla on valmis tekemään työtä jatkossakin. ”Katse tulevaan” on Ullan motto.”

Juha Kaivola, Turun kristillinen opisto, rehtori

Juha Kaivola on toiminut rehtorina 13 vuotta ja Kansanopistoyhdistyksen hallituksen jäsenenä 11 vuotta. Hän on syvällisesti paneutunut kansanopistokoulutuksen monipuoliseen kehittämiseen niin vapaan sivistystyön, ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen kuin kotoutumiskoulutuksenkin osalta sekä opistotasolla että valtakunnallisesti.  Hän on osallistunut monipuolisesti kansanopistoyhdistyksen asiantuntijatyöhön ollen viimeisen hallituskauden aikana mukana kansanopistojen edustajana mm. OKM:n tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamista koordinoivassa työryhmässä sekä OKM:n vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmistelevassa työryhmässä.

Jaana Laitila, Alkio-opisto, rehtori

Jaana Laitila on laajalti verkottunut ja monipuolisesti pätevöitynyt koulutuksen asiantuntija. Alkio-opistoa Jaana on johtanut menestyksekkäästi kymmenen vuoden ajan. Hän on toiminut Suomen Kansanopistoyhdistyksen hallituksen jäsenenä vuodesta 2016 alkaen ja osoittanut omalla toiminnallaan innostuksensa koulutuksen kentän kehittämiseen. Toimikautensa ajan hän on kuulunut yhdistyksen hallituksen työvaliokuntaan ja ollut viimeisen toimikautensa aikana mukana jatkuvan oppimisen työryhmässä.

Teijo Mathlin, Helsingin Evankelinen Opisto, rehtori

Teijo Mathlin on johtanut Helsingin Evankelista Opistoa (HEO) innovatiivisesti, menestyksekkäästi ja tuloksellisesti vuodesta 2013 lähtien. Tätä ennen hän on toiminut opistossa opettajana vuodesta 2003 alkaen. Useiden yhteistyötahojen ja vapaan sivistystyön verkosto-opistojen kautta hän on perehtynyt laajasti ja syvällisesti kansanopistojen koulutustehtävään.  HEO:n yhteistyö avoimien yliopistojen ja avoimien ammattikorkeakoulujen kanssa on laajentanut tietämystä koulutustyöstä myös muissa aikuiskoulutuksen oppilaitoksissa.

Ruotsinkielistä jäsenorganisaatiota edustavaksi hallituksen jäseneksi valittiin toimikaudeksi 2022:

Sara Riska, Norrvalla folkhögskola, biträdande rektor

Sara Riska har jobbat på Norrvalla folkhögskola sedan januari 2017 då hon inledde sin karriär som lärare i svenska på integrationsutbildningen för vuxna nyanlända. Under läsåren 2019-2020 arbetade hon som vikarierande rektor i samma skola. Integration och mångfald ligger henne nära hjärtat. I dagsläget fylls arbetstiden av såväl undervisning och handledning som administration och utveckling både inom den fria bildningen och yrkesutbildningen. Hon ser fram emot styrelsearbetet inom Finlands Folkhögskoleförening.