Tiedotteet | 14.12.2022

Kansanopistoyhdistyksen vaalitavoitteena saada kaikki koulutuksen ja työelämän pariin

Tyttö viittaa

Suomen Kansanopistoyhdistys ry. 

Tiedote 14.12.2022

Kansanopistoyhdistyksen vaalitavoitteena saada kaikki koulutuksen ja työelämän pariin

Suomen Kansanopistoyhdistys on julkaissut eduskuntavaalitavoitteensa, joiden keskiössä on tahto lisätä koulutuksen saavutettavuutta ja taata kaikille mahdollisuus oppia. Yhdistys on Suomessa toimivien 74 kansanopiston edunvalvoja ja edistää toiminnallaan sivistyksellistä tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista.  

–  Kansanopistot vastaavat monin tavoin koulutukseen liittyviin haasteisiin ja työelämän murrokseen. Tavoitteissamme eduskuntavaaleihin 2023 keskitymme edistämään suomalaisten koulutustason nostamista ja parantamaan yhteiskuntaan ja työelämään osallistumisen edellytyksiä, sanoo Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.

Kansanopistoyhdistyksen keskeisenä vaalitavoitteena on varmistaa sujuvat siirtymät koulutuspolulla eteenpäin toteuttamalla korkeakoulutukseen valmistavan ns. KOVA-koulutuksen kokeilu ja parantamalla oppivelvollisten mahdollisuuksia osallistua kansanopistojen Opistovuosi-koulutukseen.

– Esittämässämme KOVA-koulutuksen kokeilussa kansanopistot tarjoaisivat vuosittain 1000 lukuvuoden mittaista opiskelupaikkaa sellaisille 19–22-vuotiaille, jotka eivät sijoitu korkeakouluopintoihin. KOVA-koulutus tukisi opiskelutaitojen kehittymistä ja vahvistaisi nuorten aikuisten alavalintoja. Myös Opistovuosi-koulutuksen asemaa tulisi vahvistaa ja sen opiskelijapaikkoja tulisi lisätä kysyntää vastaavaksi, Pantsar sanoo.

Kansanopistojen nivelvaiheen koulutukset nostavat suomalaisten koulutustasoa ja lisäävät osaavan työvoiman saatavuutta. Työelämässä ja opiskelussa edistymistä tukevat myös perustaidot, jotka Kansanopistoyhdistys haluaa taata kaikille aikuisille. Tämä onnistuu kasvattamalla opintosetelirahoitusta, joka mahdollistaa maksuttoman opiskelun kansanopistossa, ja kehittämällä työttömyysetuudella opiskelemisen edellytyksiä.

– Kansanopistojen perus- ja digitaitokoulutuksilla voidaan tukea työttömien ja työttömyysuhan alaisten osaamista ja purkaa heikkoon pohjakoulutukseen liittyviä työllistymisen esteitä, Pantsar lisää.

Kotoutumista tuettava panostamalla koulutukseen

Työvoimapulassa kamppaileva Suomi tarvitsee maahanmuuttoa. Koulutuksen on todettu tukevan onnistunutta kotoutumista. Kansanopistoilla on vahvaa erityisosaamista koulutuksen järjestämisestä turvapaikanhakijoille sekä maahanmuuttajille. Kuluneen vuoden aikana kansanopistot ovat onnistuneesti järjestäneet koulutusta etenkin sotaa pakeneville ukrainalaisille.

– Maahanmuuttajakoulutukseen liittyvä kärkitavoitteemme on vahvistaa kansanopistojen roolia kieli- ja kulttuurikoulutuksen järjestäjänä sekä yhteiskunta- ja työelämätaitojen oppimisen edistäjänä. Lisäksi esitämme, että myös kotoutumisajan ylittäneet voivat osallistua maksuttomiin opintoihin, Pantsar summaa.

Suomessa on laaja kansanopistoverkosto, joka vahvistaa kansalaisten osaamista, resilienssiä, hyvinvointia ja sivistystä. Omilla paikkakunnillaan kansanopistot ovat merkittäviä monialaisia koulutustoimijoita, jotka voivat tarttua nopeasti uusiin yhteiskunnallisiin tehtäviin ja tukea muita koulutuksen järjestäjiä.

– Kansanopistot huolehtivat, että kaikki saadaan koulutuksen pariin. Tulevalla vaalikaudella onkin varmistettava kansanopistojen mahdollisuudet toimia suomalaisen yhteiskunnan kehittäjinä myös tulevaisuudessa, sanoo Kansanopistoyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Helena Ahonen.

Kansanopistoyhdistyksen kärkitavoitteet eduskuntavaaleihin 2023 ovat:

  • Pysäyttää koulutustason lasku Suomessa ja varmistaa kaikille sujuvat siirtymät koulutuspolulla eteenpäin.
  • Varmistaa perustaidot aikuisille työelämää ja jatko-opiskelua varten.
  • Mahdollistaa onnistunut kotoutuminen vahvistamalla kansanopistojen roolia maahanmuuttajakoulutuksessa.
  • Vahvistaa koko maan kattavaa kansanopistoverkostoa osaamisen, resilienssin, hyvinvoinnin ja sivistyksen kasvattamiseksi.

 Vaalitavoitteet tiivistettynä.

Lisätiedot ja haastattelut

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry

Tytti Pantsar
Toiminnanjohtaja
tytti.pantsar@kansanopistot.fi
puh. 044 531 8000

Helena Ahonen
Puheenjohtaja
helena.ahonen@step.fi
puh. 040 537 0999