Uutiset | 29.10.2020

Kansanopistot Pohjoismaissa koronavirusepidemian aikana

Kirjoittaja: Anni Henricson

Kansanopistorakennus.

Pohjoismainen Kansanopistoneuvosto (NFR) kokoontui etäyhteydellä syyskuussa. Kokouksessa keskusteltiin kansanopistojen toiminnasta koronaviruspandemia-aikana viime keväänä ja kesällä. Kansanopistot ovat Pohjoismaissa kehittäneet etäopetuksen muotoja ja ottaneet käyttöön turvallisuus- ja hygieniakäytänteitä. Opistot ovat kohdanneet taloudellisia haasteita opiskelijamaksutulojen pienenemisen ja kesätoiminnan vähenemisen myötä, mutta syyslukukausi on alkanut hyvin ja opistoissa on runsaasti uusia opiskelijoita

Ruotsi

Ruotsissa kansanopistot siirtyivät keväällä etäopetukseen, ja syksyllä 2020 opistoissa käynnistyi uudestaan lähiopetus. Opistot toteuttavat nyt opetusjärjestelyitä pienentämällä opetusryhmien kokoa, pidentämällä opiskelupäiviä, jatkamalla lounasaikoja ja toteuttamalla myös etäopetusta. Etäopetusaikana opistojen henkilöstö ponnisteli saadakseen kaikki osallistumaan opetukseen, ja valtaosa opiskelijoista osallistuikin, mutta osa opiskelijoista voi huonosti lähiopetuksen puuttuessa.

Ruotsissa internaattikansanopistot ovat kärsineet taloudellisia menetyksiä, vaikka ne ovat hyötyneet valtion yleisistä tukitoimenpiteistä, kuten sopeutumistuesta, muuttuneista työnantajan maksuista ja henkilöstön lomautuksista. Lyhytkurssien, kesäkurssien ja konferenssitoimintojen peruuttaminen on johtanut merkittäviin tulonmenetyksiin 25-30 kansanopistolle, joissa jotkut saattavat olla lähellä konkurssia jos taloudellisia tappioita tulee lisää. Folkbildningsrådet on tehnyt esityksen valtioneuvostolle (regeringskansliet) kriisipaketista kansanopistoille. Esityksen käsittely on kesken.

Tänä syksynä hakijoita kansanopistoihin on ollut paljon ja valtio on lisännyt täysin rahoitettuja opiskelijapaikkoja kansanopistoihin 2000. 

Tanska

Tanskan hallitus päätti 11.3., että myös kansanopistojen lähiopetus lakkautetaan ja opiskelijat lähtivät koteihin, lukuun ottamatta muutamia ulkomaalaisia opiskelijoita ja heitä joilla ei ollut muuta asuinpaikkaa. Etäopetusaikana opistot pitivät yhteyttä opiskelijoihin esimerkiksi virtuaalisten oppituntien avulla, mutta niiden järjestäminen samoin kuin sosiaalisen yhteisöllisyyden ylläpitäminen koettiin osittain hankalaksi. Kansanopistot avasivat ovensa 27.5., ja opetusta ryhdyttiin toteuttamaan turvajärjestelyin. Opiskelijat olivat iloisia, että saivat päättää opiskeluvuoden yhdessä opiskeluryhmän kanssa lähiopetuksessa. Kesäkursseilla monet opistot rajoittivat mukaan otettavien opiskelijoiden määriä. Kesäkurssit toteutuivat kuitenkin hyvin ja ilman koronatartuntoja. Suurin osa kansanopistoista on käynnistänyt syksyn yhden lukukauden kestävät linjat lähiopetuksena. Melkein kaikki opistot ovat täynnä opiskelijoita, toisin kuin yleensä, ja monet opiskelijat ovat ilmoittautuneet myös kevätkauden linjoille.

Tanskan kansanopistot ovat saaneet valtion tukea toiminnalleen tänä vuonna vuoden 2019 toiminnan perusteella. Useat kansanopistot ovat hakeneet rahoitusta niin sanotusta palkkakorvausjärjestelmästä, jossa opistot saavat tukea työntekijöiden palkanmaksuun. Opistot saavat myös muuta valtion tukea koronaviruksen aiheuttamien tappioiden korvaamiseksi.

Tänä syksynä yhteiskuntaa on jälleen asteittain suljettu. Folkehöjskolernes Forening (FFD) on ollut yhteistyössä kulltturiministeriön ja terveysviranomaisten kanssa laatimassa ohjeita turvallisen opetuksen toteuttamiseen sisältäen hygienian, siivouksen, ruokajärjestelyt ja etäisyysvaatimukset.

Norja

Myös Norjassa suljettiin kansanopistot 13.3. alkaen, joilloin myös opiskelijat poistuivat. Internaateissa asuvat opiskelijat kuitenkin jäivät asuntoloihin, sillä Norjassa ajateltiin etäopetusajan olevan vain lyhytkestoinen vaihe. Huhtikuun puolessa välissä päätettiin, että kansanopistotkin ovat koko loppukevään kiinni. Se turhautti opiskelijoita, jotka olisivat halunneet päättää opiskeluvuoden yhdessä. Opistot toteuttivat opetusta etäyhteyksillä ja se saatiin hyvin toimimaan. Opistoille oli kuitenkin haastavaa ylläpitää opiskelijoiden motivaatiota etäopiskeluun ja saada opiskelijat sitoutumaan siihen. 

Kansanopistot ovat saaneet valtionosuutta etäopetusajalta saman verran kuin normaalisti eli 45 %. Opiskelijoiden opiskelijamaksuja alennettiin kevään 2020 osalta, ja kansanopistot saivat Norjan valtiolta tukipaketin opiskelijamaksualenemien kattamiseksi. Kesän aikana monet opistot joutuivat vähentämään normaalia kesätoimintaansa, kuten tapahtumia, majoitusta, kursseja, seminaareja ja hotellitoimintaa. Kansanopistot voivat hakea valtiolta tukea osalle kesätoiminnan tulomenetyksistä.

Kesäkuussa jo päätettiin, että Norjan kansanopistot voivat aloittaa syksyn toiminnan lähiopetuksena. Opistoissa on aloittanut runsas määrä opiskelijoita. Norjalaiset kansanopistot toteuttavat opetusta lähiopetuksena ja noudattavat opetussektorin yleisiä suosituksia terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Kansanopistot ovat laatineet yhteisen oppaan infektioiden torjunnasta, jota jokainen opisto voi käyttää omassa työssään paikallisten infektioiden torjuntasuunnitelmien laatimiseksi.