Tiedotteet | 01.07.2022

Kansanopistot menestyivät valtakunnallisessa Amis-opiskelijapalautekyselyssä

Opiskelijat tietokoneen äärellä.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta kysytään tyytyväisyyttä koulutuksen järjestämiseen ja sen vaikuttavuuteen. Tuoreimman Amis-opiskelijapalautekyselyn mukaan kansanopistot ovat menestyneet erinomaisesti ammatillisen koulutuksen järjestäjinä.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautekysely on valtakunnallinen, ja siitä vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus. Kyselyyn vastataan viisiportaisella vastausasteikolla, jossa 1= täysin eri mieltä ja 5= täysin samaa mieltä. Palautekyselyjä on kaksi: aloitusvaiheen kysely ja päättövaiheen kysely. Tuoreimmissa,rahoituskaudella 1.7.2021–30.6.2022 annetuissa opiskelijapalautteissa kansanopistojen saama kokonaiskeskiarvo oli 4,4 ja kaikkien koulutuksen järjestäjien 4,3. Päättökyselyssä kansanopistojen saamien opiskelijapalautteiden kokonaiskeskiarvo oli 4,3 ja kaikkien koulutuksen järjestäjien 4,1 (kaaviot 1 ja 2).

Kansanopistot menestyivät opiskelijapalautekyselyn jokaisessa kysymyskokonaisuudessa ja saivat niistä kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä korkeammat arvosanat niin aloitus- kuin päättövaiheessa. Erityisen hyvät arviot kansanopistot saivat HOKSin eli henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman teossa ja päättövaiheen näyttöjen toteutuksessa. Lisäksi opiskelijoiden kansanopistojen ammatilliselle koulutukselle antama yleisarvio oli sekä aloitus- että päättövaiheessa korkea: 4,6 (kaaviot 1 ja 2).

– Tulokset kertovat kansanopistojen laadukkaasta ammatillisesta opetuksesta ja ovat osoitus siitä, että ammattiin opiskelevat kokevat saavansa kansanopistoissa tukea ja ohjausta oppimiseensa, hyvät valmiudet ammattitaidon osoittamiseen sekä asiantuntevan osaamisen arvioinnin. Kansanopistoissa opiskelleiden tyytyväisyys ammattiopintoihin myös säilyi opiskelun edetessä, sanoo Suomen Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.

Yhteisöllisyys ja yksilöllinen ohjaus kansanopistojen vahvuuksia

Kansanopistossa opiskelu poikkeaa lähtökohtaisesti perinteisestä ammattikouluopiskelusta. Opistot ovat yleensä sisäoppilaitoksia, joissa opiskelu on yhteisöllistä, vuorovaikutteista ja joissa opintoihin saa ryhmän tuen sekä henkilökohtaisen ohjauksen.

– Kansanopistojen ammatillisen koulutuksessa keskiössä ovat yhteinen toiminta, dialogisuus ja yksilöllisten oppimistarpeiden huomioon ottaminen. Tavoitteemme on, että kansanopiston käynyt opiskelija kokee itsensä osaavaksi, taitavaksi ja parhaaksi versioksi itsestään, Pantsar lisää.

Ammatillista koulutusta järjestäviä kansanopistoja on 25, ja niissä voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja, erikoisammattitutkintoja sekä ammatillisten tutkintojen osia. Vuonna 2021 kansanopistojen ammatillisessa koulutuksessa opiskeli 3035 opiskelijaa. Suosituin koulutusala on ollut kasvatus- ja ohjausala. Muita kansanopistojen ammatillisen koulutuksen aloja ovat muun muassa media-ala, kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluala, liikunta, puhtaus- ja kiinteistöpalveluala, hieronta-ala, johtaminen, luontoala, seurakunta- ja hautauspalveluala, taideteollisuusala, tieto- ja kirjastopalveluala sekä tieto- ja viestintätekniikka.

Lisätietoja:

Kaavio 1


Kaavio 2

Tietoa ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteesta saa Opetushallituksen sivuilta.
Valtakunnalliset ja kaikki oppilaitosmuodot sisältävät opiskelijapalautetulokset löytyvät Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusesta.

Lisätiedot ja haastattelut
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
Tytti Pantsar
Toiminnanjohtaja
tytti.pantsar@kansanopistot.fi
puh. 044 531 8000