Tiedotteet | 16.03.2023

Kansanopistot haluavat vahvistaa aikuisten perus- ja digitaitoja

Mies opiskelee


Suomessa on satoja tuhansia aikuisia, joilla on puutteelliset perustaidot. Arkielämää ja työllistymistä vaikeuttavia puutteita on luku- ja kirjoitustaidoissa, vuorovaikutustaidoissa, numeerisissa taidoissa sekä tietoteknisissä- ja ongelmanratkaisutaidoissa. Puutteelliset perustaidot koskettavat kaikkia ihmisryhmiä, mutta erityisesti maahanmuuttajataustaisia, nuoria aikuisia, perusasteen koulutuksen varassa olevia ja työttömiä.

Aikuisten puutteellisista perustaidoista on puhuttu kauan, ja Suomen Kansanopistoyhdistyksen mielestä asiaan tulee tarttua laaja-alaisesti heti. Heikon pohjakoulutuksen varassa olevien tietotaitoja sekä työttömien tai työttömyysuhan alaisten osaamista voidaan kohottaa tarjoamalla heille nykyistä enemmän maksuttomia perus- ja digitaitokoulutuksia. Vapaan sivistystyön oppilaitosverkostoa voidaan tässä hyödyntää paljon nykyistä enemmän.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on nostanut perustaidot vahvasti esille tuoreessa virkanäkemyksessään tulevalla hallituskaudella tarvittavista sivistyspolitiikan toimista. Siinä ehdotetaan Perustaito-ohjelman käynnistämistä aikuisten perustaitojen vahvistamiseksi ja kiinnitetään huomiota muun muassa digitaaliseen osaamiseen perustaitona.

–  Kansanopistoyhdistys esittää, että aikuisten perustaitojen vahvistaminen sisällytetään seuraavaan hallitusohjelmaan ja kansanopistojen roolia koulutusten toteuttajana vahvistetaan. Samalla on kehitettävä työttömyysetuuksilla opiskelemisen edellytyksiä, jotta opiskeleminen ei vaaranna osallistujan toimeentuloa. Työllistymisen edellytykset paranevat juuri perustaitoja vahvistamalla, sanoo Suomen Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.

Kansanopistoissa kehitetään uusia perus- ja digitaitokoulutuksia aikuisille


Kansanopistoyhdistys koordinoi uutta Aikuisille osaamista – kansanopistojen perus- ja digitaitokoulutusten kehittäminen -hanketta, jossa kehitetään Työelämän Avaintaidot ja Työelämän Digitaidot -koulutusmallit kansanopistojen koulutustarjontaan. Niiden avulla vahvistetaan osallistujien perus-, digi- ja työelämätaitoja vastaamaan tämän hetken ja tulevaisuuden työssä ja laajemmin elämässä tarvittavia taitoja.

Koulutuksissa hyödynnetään kansanopistopedagogiikkaa: dialogia, yhteisöllisyyttä ja opiskelijan vahvuuksiin perustuvaa oppimista. Koulutukset koostuvat pienistä osaamiskokonaisuuksista, joista opiskelija voi yhdessä ohjaajan kanssa valita hänelle tarpeellisimmat sisällöt.

– Hankkeessa luodaan joustavasti kohdennettavia matalan kynnyksen koulutuksia ja tukitoimia. Näin voimme helpottaa koulutukseen pääsyä sekä lisätä koulutuksiin osallistuvien osaamista, työllistymisedellytyksiä ja mahdollisuuksia siirtyä jatko-opintoihin, sanoo Suomen Kansanopistoyhdistyksen koordinaattori ja hankevastaava Anni Henricson.

Osaamisvaje sekä uudelleen- ja täydennyskoulutuksen tarve koskettavat koko Eurooppaa, jossa vuosi 2023 on nimetty osaamisen teemavuodeksi. Teemavuoden avulla autetaan erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä löytämään ratkaisuja ammattitaitoisen työvoiman puutteeseen EU:ssa ja kannustetaan aikuisväestöä osallistumaan koulutuksiin.Lisätiedot ja haastattelut

Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry

Tytti Pantsar
Toiminnanjohtaja
044 531 8000
tytti.pantsar@kansanopistot.fi

Anni Henricson
Koordinaattori
040 136 7323
anni.henricson@kansanopistot.fi