Tiedotteet | 07.08.2023

Kansanopistopäivillä kannustetaan kansanopistoja kestävyysmuutokseen

Kestävän kehityksen roll up, jota kaksi naista pitelee.

Kansanopistopäivät on kansanopistokentän merkittävä yhteinen tapaaminen, jota vietetään tänä vuonna 8.–9.8. Joutsenon Opistolla teemalla Edetään ekoina! Kaksipäiväisen tapahtuman aikana kansanopistojen henkilöstö tutustuu uudistavaan oppimiseen ja saa työkaluja kestävän toimintakulttuurin edistämiseen kansanopistoissa. Yhteisen työskentelyn lisäksi kansanopistopäivillä kuullaan ajankohtaisia kuulumisia koulutuskentältä sekä Aalto-yliopiston vararehtorin puheenvuoro. Tapahtuma kerää yhteen yli 100 osallistujaa eri kansanopistoista ympäri Suomen.

– Olemme iloisia, että saimme Kansanopistopäivät järjestettäväksemme ja voimme samalla kertoa, miten edistämme omassa toiminnassamme konkreettisesti kestävää tulevaisuutta ja ekososiaalista sivistystä, toteaa Joutsenon Opiston rehtori Ulla Huhtilainen.

Kestävä kehitys on kansanopistojen tärkeä arvo. Kestävän kehityksen edistäminen on kirjattu myös vapaan sivistystyön lakiin (1998/632 1§) yhdeksi vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteeksi.
Suomen kansanopistoissa on tehty syksyllä 2022 ja keväällä 2023 tulevaisuustyötä, joka on osoittanut, että opistoilla on vahva tahtotila astua kestävyysmuutoksen vetureiksi ja asettaa ekososiaalisen sivistyksen edistäminen kaiken toiminnan perustaksi. Ekososiaalinen sivistys korostaa ekologisten arvojen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden merkitystä.

– Päämääränä on, että kaikki Suomen kansanopistot sitoutuvat kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kansanopistojen koulutukset vahvistavat myös oppijoiden ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä elämäntapoja, sanoo Suomen Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtaja Tytti Pantsar.

Kansanopistopäivien ohjelma.

Lisätiedot ja haastattelut:

Ulla Huhtilainen
Rehtori
Joutsenon Opisto
p. 045 844 2980, ulla.huhtilainen@joutsenonopisto.fi

Tytti Pantsar
Toiminnanjohtaja
Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
p. 044 531 8000, tytti.pantsar@kansanopistot.fi