Uutiset | 12.08.2022

Kansanopistopäivät kokosi kansanopistokentän hyvinvoinnin ja ajankohtaisasioiden äärelle

Kansanopistopäivät Tampereen Varalassa n

Kansanopistopäivät 2022 kokosi 9.–10.8. Tampereen Varalan Urheiluopistoon reilut 100 osallistujaa kansanopistoista eri puolilta Suomea. Kaksipäiväisen tapahtuman teemana oli hyvinvoiva yhteisö ja tarkoituksena tarjota opistoväelle kohtaamisia, hyvää oloa ja kansanopistoja koskevaa asiatietoa evääksi syyskautta varten.

Kansanopistoyhdistyksen puheenjohtaja Helena Ahonen
Kansanopistoyhdistyksen puheenjohtaja Helena Ahonen avasi Kansanopistopäivät.


Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Helena Ahonen avasi tilaisuuden ja korosti puheenvuorossaan, että kansanopistojen historia on selviytymishistoriaa, jossa on menty eteenpäin yhteisöllisyyden voimin. Kansanopistoyhdistyksen kunniajäsen, kansanedustaja (sd.) ja eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen Jukka Gustafsson jatkoi samoilla linjoilla ja muistutti, että vapaata sivistystyötä, yhteiskunnallista eheyttä ja aktiivista kansalaisuutta tarvitaan juuri nyt, kun elämme epävakaita aikoja. Hän painotti, että eduskunnan on lunastettava lupaukset, jotka se antoi hyväksyessään koulutuspoliittisen selonteon.

– Tärkeää on, että jo vuoden 2023 budjetissa vapaan sivistystyön rahoitusta kehitetään ennakoivasti, jotta oppilaitosten ylläpitäjät voivat kehittää koulutustoimintaansa kestävästi ja pitkäjänteisesti. Tarvitaan ennakoiva rahoitusjärjestelmä, joka huomioi perusrahoituksen suoritteiden lisäksi uudet yhteiskunnalliset tehtävät, Murikka-opiston rehtorinakin vuosina 1976–1987 toiminut Gustafsson totesi puheenvuorossaan.

Ensimmäisen päivän ohjelma jatkui Urheiluopistot ry:n pääsihteerin Nina Luukkaisen esityksellä. Hän avasi Urheiluopistot ry:n strategiaa ja yhteiskunnallisia tehtäviä, joiden keskiössä ovat lasten ja nuorten liikkumisedellytysten edistäminen ja oman yhteisön tiivistäminen ja innostaminen. Varalan Urheiluopiston urheilupsykologi Tiina Röning päätti päivän luento-osion kertomalla yhteisön merkityksestä yksilön hyvinvoinnille ja siitä, kuinka jokainen voi tehdä ison teon näkemällä toisessa jotain arvokasta. Loppuiltapäivän kansanopistoväki ratkoi pienryhmissä tehtäviä leikkimielisen kisailun merkeissä.

Esillä kansanopistojen uudet yhteiskunnalliset tehtävät

Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtaja Tytti Pantsar avasi Kansanopistopäivien toisen päivän muistuttamalla, että yhdistyksen tärkeä tehtävä on tuoda opistot yhteen. Kansanopistojen henkilökunnan dialogi tukee kunkin omaa työtä ja jäsentää kansanopistojen roolia. On oleellista pohtia yhdessä kansanopistojen tehtäviä ja toimintaa ohjaavia yhteisiä arvoja. Kansanopistoyhdistys tekee tulevan syksyn aikana opistojen kanssa tulevaisuustyöskentelyä Delfoi-selvityksellä, yhdistyksen työryhmissä ja tilaisuuksissa.

Vapaan sivistystyön asioista Opetushallituksessa vastaava opetusneuvos Heikki Tulkki kertoi omassa esityksessään osaamisperusteisuudesta ja kansanopistojen yhteiskunnallisesta merkityksestä. Kansanopistot ovat pystyneet vastaamaan joustavasti muuttuneisiin tilanteisiin ja ottamaan tehtäväkseen maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä oppivelvollisuuskoulutuksen. Tämä on lisännyt kansanopistojen tunnettuutta ja merkitystä koulutustoimijoina. Lisäksi kansanopistojen pitkillä linjoilla on suuri merkitys tutkintoon johtavan koulutuksen edistäjänä. Tulkin näkemyksen mukaan myös kansanopistojen muiden koulutusten vaikuttavuus on vahvistunut osaamisperusteisuuden myötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ajankohtaiset terveiset kansanopistokentälle toi opetusneuvos Annika Bussman varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osastolta. Hän esitteli kuluvan hallituskauden keskeiset uudistukset ja muutokset vapaassa sivistystyössä nostaen esiin kansanopistojen uuden roolin oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen järjestäjänä, maahanmuuttajien kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn koulutuksen rahoitusmuutoksen sekä työelämässä tarvittavien perustaitojen osaamismerkkijärjestelmän kehittämisen alkamisen. Lisäksi hän avasi Ukrainasta sotaa Suomeen paenneiden, tilapäistä suojelua saavien kieli- ja kotouttavan koulutuksen järjestämistä sekä sen rahoitusta. 

Tapahtuma päättyi vuoden 2023 Kansanopistopäivien järjestäjäopiston julkistukseen. Ensi vuonna Kansanopistopäivät järjestetään Joutsenon Opistolla yhteistyössä Suomen Kansanopistoyhdistyksen kanssa. Pidetään yhtä ja nähdään Joutsenossa!

Kansanopistoyhdistyksen kunniajäsenillä Jukka Vihriälällä ja Jukka Gustafssonilla riitti keskusteltavaa Kansanopistopäivillä.