Tiedotteet | 08.12.2021

Kansanopistoliikkeen vaikuttajahahmosta Jyrki Ijäksestä opetusneuvos

Jyrki Ijäs


Tasavallan presidentti on myöntänyt 3.12.2021 opetusneuvoksen arvonimen Suomen Kansanopistoyhdistys ry:n entiselle pääsihteerille Jyrki Ijäkselle. Ijäs osallistui pääsihteerin toimessaan keskeisiin koulutusta koskeviin uudistus- ja säädöshankkeisiin ja on tehnyt merkittävän työn kansanopistojen yhteiskunnallisten sivistystehtävien tunnustamiseksi. Ijäs toimi yhdistyksen pääsihteerinä vuosina 19992019.

Filosofian maisteri Jyrki Ijäs on suomalaisen koulutusjärjestelmän asiantuntija. Työuransa aikana Ijäs osallistui laajasti eri koulutusmuotojen lainvalmistelutyöhön sekä kehittämiseen. Suomen Kansanopistoyhdistyksen pääsihteerinä hän oli mukana muun muassa aikuiskoulutusuudistuksessa, ammatillisen koulutuksen kokonaisuudistuksessa ja osallistui kahden vuosikymmenen aikana vapaan sivistystyön lainsäädäntöä koskeviin uudistuksiin.

Työpanoksellaan Ijäs on ollut edistämässä demokraattista ja eheää yhteiskuntaa ja aktiivista kansalaisuutta, joita vapaalla sivistystyöllä tavoitellaan.  

– Vapaa sivistystyö tarkoittaa kaikille avoimia vapaaehtoisia opintoja, joita voi suorittaa esimerkiksi kansanopistoissa eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Koulutuksella on keskeinen rooli yhteiskunnallisen yhdenvertaisuuden edistämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä. On ilahduttavaa, että Ijäksen uurastus sivistyksellisen tasa-arvon turvaamiseksi saa näin merkittävän julkisen tunnustuksen ja arvonannon, sanoo Suomen Kansanopistoyhdistyksen toiminnanjohtaja Minna Nieminen.  

Jyrki Ijäs aloitti työuransa koulutuksen ja sivistyksen parissa opetustehtävissä, joista hän siirtyi ensin Kesälukioseura ry:n toiminnanjohtajaksi ja sitten kulttuuritoimenjohtajaksi Suomitalo-säätiöön (nyk. Suomen Tukholman-instituutti). Tänä aikana hän rakensi suhteita pohjoismaisiin kansanopistoihin sekä muihin kansansivistyksen organisaatioihin. Suomeen palattuaan Ijäs aloitti työt Suomi-Seura ry:n opintopäällikkönä ja vaikutti keskeisesti inkerin­suomalaisten etniseen mobilisaatioon ja ulkosuomalaisten nuorten opiskelumahdollisuuksiin Suomessa. Sittemmin hän siirtyi Rauhankasvatusinstituutin pääsihteeriksi, jonka kylkiäisenä hänen vastuulleen tuli lukuisia rauhantyöhön, konfliktien ehkäisemiseen, aikuis­kouluttajien verkostoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen liittyviä kansainvälisiä luottamustehtäviä.

Suomen Kansanopistoyhdistys on maamme kaikkien kansanopistojen yhteistyö- ja etujärjestö, joka toimii suomalaisten kansanopistojen edunvalvojana ja yhteisenä äänenä. Pääsihteerivuosinaan Ijäs keskittyi koulutuspoliittisen vaikuttamistyön lisäksi tukemaan kansanopistoliikkeen erilaisista aatetaustoista rakentuvaa sivistystehtävää.

Ijäkselle on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ritarimerkki vuonna 2014, ja hän on saanut vuonna 2019 Svenska Folkskolans Vänner -yhdistyksen myöntämän Folkbildningspriset-palkinnon. Kansanopistoyhdistys on myöntänyt Ijäkselle yhdistyksen hopeisen ansiomerkin ja kunniamerkin ansiokkaasta ja menestyksellisestä kansanopistotyöstä.

Suomen Kansanopistoyhdistys esittää Jyrki Ijäkselle lämpimät onnittelut ansaitun arvonimen johdosta!

Jyrki Ijäksen ansioluettelo.