Kannanotot | 16.09.2020

Kansanopistojen oppivelvollisille tarjottavan vapaan sivistystyön koulutuksen toteuttamiseen tarvitaan lisäsuoritteita kansanopistoille

Koristekuva.

Kansanopistojen osaaminen ja tehtävä on tunnistettu oppivelvollisuusuudistuksen lähtökohtia linjaavassa pääministeri Marinin hallitusohjelmassa. Uudistuksen linjausten mukaan perusopetuksen jälkeen oppivelvollisuutta voisi suorittaa vuoden myös kansanopistojen vapaan sivistystyön koulutuksessa.

Hallitusohjelmassa todetaan, että oppivelvollisuustehtävään liittyvien erilaisten koulutusmuotojen järjestäjille korvataan täysimääräisesti oppivelvollisuustehtävään liittyvät kustannukset. Hallituksen esitysluonnoksessa oppivelvollisuuslaiksi esitetään, että oppivelvollisuutta suorittavien määrä kansanopistojen pitkillä linjoilla rajataan vuodessa 650 opiskelijaan ja kustannusarvioksi on määritelty 3,4 M€ /vuosi. Laskelmat perustuvat siihen, että tehtävään käytetään pelkästään nykyisen kehyksen mukaisia kansanopistojen vapaan sivistystyön suoritteita (opiskelijaviikkoja). Jos tehtävään ei kohdenneta uusia valtionosuuteen oikeuttavia suoritteita, niin todellisuudessa määräraha kattaa vain opiskelijamaksuosuuden eli laskennallisesti 43 % koulutuksen kustannuksista.

Kansanopistot tuottavat jo nyt yli 20 % enemmän viikkoja, joihin ne saavat valtionosuuden. Yhteiskunnallisesti tärkeään oppivelvollisten koulutustehtävään tulisi kohdentaa kansanopistoille lisää suoritteita (opiskelijaviikkoja), jotta hallitusohjelman kirjaus oppivelvollisuustehtävän kustannusten täysmääräisestä korvaamisesta koulutuksen järjestäjille toteutuu. Mikäli kansanopistoille ei myönnetä tehtävään lisäsuoritteita, kansanopistojen nykyisistä valtionosuusviikoista n. 22 000 opiskelijaviikkoa siirrettäisiin oppivelvollisuussuoritteiksi. Tämä vähentäisi kansanopistojen mahdollisuutta tarjota muuta yhteiskunnallisesti merkittävää koulutusta.

Suomen Kansanopistoyhdistys kannattaa oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvää uudistusta, ja kansanopistot haluavat olla mukana toteuttamassa koulutustehtävää sekä tukea suomalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistymiseen ja koulutustason nostamiseen. Kansanopistot haluavat osaamisellaan tukea erityisesti niiden nuorten opintopolun joustavaa ja tehokasta jatkumista, jotka kokevat tarvitsevansa perustaitojen ja oppimis- tai elämänhallintavalmiuksien vahvistamista sekä hyvinvointinsa tukemista menestyäkseen toisen asteen opinnoissa. Tämän koulutustehtävän toteuttamiseen tarvitaan lisäsuoritteita koulutuksen järjestäjille.

Lisätietoja: Suomen Kansanopistoyhdistys – Finlands Folkhögskolförening ry
Puheenjohtaja Helena Ahonen, helena.ahonen(at)seurakuntaopisto.fi
Toiminnanjohtaja Tytti Pantsar, 040 531 8000, tytti.pantsar(at)kansanopistot.fi