Uutiset | 15.06.2021

Kansanopistojen ammatilliselle koulutukselle hyvää opiskelijapalautetta

Koristekuva.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijoilta kysytään valtakunnallisesti opiskelijapalautetta. Palautekyselyjä on kaksi: aloitusvaiheen kysely ja päättövaiheen kysely. Opiskelijapalautteen avulla seurataan opiskelijoiden tyytyväisyyttä koulutuksen järjestämiseen ja sen vaikuttavuuteen.

Tuoreimman kyselyn mukaan kansanopistot ovat menestyneet valtakunnallisesti hyvin ammatillisen koulutuksen järjestäjinä. Aloituskyselyssa kansanopistojen palautteiden keskiarvo oli 4,4, ja kaikkien koulutuksen järjestäjien keskiarvo 4,2. Päättökyselyssä kansanopistojen palautteiden keskiarvo oli 4,3 ja kaikkien koulutuksen järjestäjien 4,1. Kyselyyn vastataan viisiportaisella vastausasteikolla, jossa 1= täysin eri mieltä ja 5= täysin samaa mieltä. Kansanopistoista 30 järjestää ammatillista koulutusta.

Lisätietoja ammatillisen koulutuksen palautekyselystä Opetushallituksen sivuilta.