Tiedotteet | 01.08.2022

Jyväskylän kristillinen opisto hakee talouspäällikköä

jyväskylän kristillisen opiston logo

Jyväskylän kristillinen opisto hakee talouspäällikköä määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 22.8.2022 – 21.2.2023, jonka jälkeen työsuhde jatkunee toistaiseksi voimassa olevana.

Talouspäällikkö osallistuu opiston toiminnan johtamiseen ja kehittämiseen rehtorin apuna toimenkuvansa mukaisesti. Talouspäällikkö vastaa toimialueensa johtamisesta ja tuloksellisesta toiminnasta. Palkkahallinnon ja kirjanpidon hoitaa osittain tilitoimisto.

Tehtäviin kuuluvat mm.

– vuosikellon mukaisen toiminnan suunnittelu, organisointi, koordinointi ja kehittäminen.

– vastuu koulutuksen talouteen liittyvien tilastojen laatimisesta.

– vastaaminen opiston taloussuunnittelusta ja taloudenhoidosta. Tähän tehtävään kuuluvat mm.: vastuu siitä, että opiston taloutta ja kirjanpitoa hoidetaan asianmukaisesti; vastuu siitä, että opiston omaisuutta hoidetaan ja käytetään tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti; vastuu lakisääteisen ja sopimukseen perustuvan rahoituksen hakemisesta ja tilittämisestä määräaikana; vastuu tilinpäätöksen ja talousarvioehdotuksen laatimisesta; laskujen ja muiden menotositteiden hyväksyntä.

toimii osalle hallinto- ja tukipalveluyksikön työntekijöille esimiehenä.

– valmistelee toimialueensa asiat johtoryhmälle ja opiston johtokuntana toimivalle säätiön hallitukselle.

– seuraa oman toimialueensa kehitystä ja tekee ehdotuksia opiston johdolle.

kehittää ja ylläpitää oman toimialueensa yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä yhteyksiä.

– suorittaa muut toimialueeseensa kuuluvat tai rehtorin hänelle erikseen määräämät tehtävät.

Toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

sitoutumista johtaa ja kehittää yhdessä rehtorin kanssa opistoa sen hallituksen ja valtuuskunnan hyväksymien arvojen ja strategian mukaisesti.

– tulevaisuuteen suuntautunutta kehittämisajattelua sekä halua ja kykyä opiston ja sen toiminnan kehittämiseen. 

– vahvaa osaamista talousasioissa, palvelussuhdeasioissa ja henkilöstöjohtamisessa.

Talouspäällikön toimessa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa ja kokemusta alan työstä. Lisäksi Jyväskylän kristillinen opisto arvostaa yhteistyötaitoa, paineensietokykyä, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta.

Työsuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaan. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksensa. Valitun on ennen toimen mahdollista vakinaistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rekisteriote. Valintaprosessissa käytetään soveltuvuusarviointia.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa sähköisesti 5. elokuuta 2022 mennessä Jyväskylän kristillisen opiston rehtorin sähköpostiin harri.erkamaa@jko.fi . Oheista myös mahdollinen Linkedin-linkki.

Lisätietoja antavat rehtori Harri Erkamaa harri.erkamaa@jko.fi puh. 044 7522 764 ja talouspäällikkö Tarja Karstunen puh. 044 7522 715 tarja.karstunen@jko.fi

Puhelinaika tiedusteluille 1.8. klo 10-12 sekä 3.8. klo 12-14.