Uutiset | 26.08.2022

Eurajoen kristillinen opisto hakee rehtoria

Eurajoen kristillisen opiston logo

Eurajoen kristillisen opiston hakuilmoitus:

Haemme Eurajoen kristilliselle opistolle innostavaa ja innovatiivista rehtoria.

Rehtorin tehtävänä on johtaa ja kehittää opistoa yhdessä osaavan henkilöstön ja hallinnon kanssa. Opiston johtokuntana toimii kannatusyhdistyksen hallitus, jonka esittelijänä ja sihteerinä rehtori toimii.

Tarjoamme rehtorillemme vastuullisen aseman ja monipuolisen tehtävän. Oppivelvollisuuden laajennuttua ja koulutuskentän muuttuessa korostuu rehtorin rooli pedagogisessa johtamisessa ja kehittämisessä. Alan lainsäädännön ja rahoitusmahdollisuuksien tuntemus on tehtävässä avuksi.

Rehtorin tehtävä edellyttää hyviä henkilöstöjohtamisen taitoja sekä kykyä ja tahtoa aktiiviseen vuorovaikutukseen työyhteisössä ja eri ulkoisten sidosryhmien kanssa. Opiston vakaan talouden ylläpito vaatii talousosaamista sekä innostusta toiminnan kehittämiseen ja tulopohjan vahvistamiseen.

Rehtorin tehtävän kelpoisuusvaatimukset ovat asetuksen (986/1998 § 2) mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, opettajan kelpoisuus opiston koulutustehtävissä, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä ja opetushallinnon tutkinto tai riittävä opetushallinnon tuntemus. Otamme huomioon myös hakijat, jotka sitoutuvat hankkimaan vaadittavan pedagogisen ja opetushallinnon pätevyyden.

Opisto on Sivistystyönantajat ry:n jäsen ja noudattaa palkkauksessaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta. Rehtorin tehtävää hakevat voivat esittää myös oman palkkatoivomuksensa.

Ennen tehtävän vastaanottamista valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 14.6. 2002/504). Työsuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Jätä hakemuksesi ja CV:si 16.9.2022 mennessä osoitteessa: https://ats.talentadore.com/apply/rehtori/Z0j7Rm

Rekrytointikumppaninamme toimii MPS Career Oy.

Lisätietoja antavat hallituksen puheenjohtaja Ilkka Heikkilä, puh. 044 312 4368, ilkka.heikkila@eurajoki.fi sekä apulaisrehtori Tiina Ritakallio, puh. 044 758 7209 (parhaiten pe 2.9.), tiina.ritakallio@eko.fi .

Eurajoen kristillinen opisto on vapaan sivistystyön lainsäädännön mukainen kansanopisto, joka antaa sekä yleissivistävää että ammatillista koulutusta. Koulutustoiminnan tukena on majoitus- ja ruokapalvelutoimintaa. Opiston ylläpitäjänä on kannatusyhdistys, jonka arvopohjan juuret ovat länsisuomalaisen rukoilevaisliikkeen perinteessä.

Opisto elää vahvasti ajassa. Opiston kasvatustavoitteena on ohjata opiskelijoita itsenäiseen ajatteluun ja vastuunottoon itsestään ja muista ihmisistä sekä luonnosta.

Opiston koulutustarjonnan valikoima on monipuolinen: aikuisten perusopetuksesta ja tutkintoon valmentavasta koulutuksesta (TUVA), opistovuosi MUSAAN, aikuisten perusopetukseen maahanmuuttajille, avoimen yliopiston opinnoista kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon, vapaan sivistystyön linjoina fysioterapia ja hieronta, kasvatustiede, musiikki, kirkkomusiikki, musiikkiterapia ja veneenrakennus sekä suomen kielen alkeet. Lisänä ovat lukuisat lyhytkurssit.

EKO toimii tiiviissä yhteistyössä lukuisten eri sidosryhmien kanssa. Opistolla on pitkät perinteet myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiston nimessä oleva kristillisyys tarkoittaa opiston arjessa sitoutumista kristilliseen arvopohjaan ja valmiutta opiston perinteen vaalimiseen.

Opistolla on noin sata opiskelijaa ja noin 20 vakituiseen henkilöstöön kuuluvaa. Vuotuinen liikevaihto on noin 1,3 miljoonaa euroa.