Käsikirjoituskoulutus

Kiljavan opisto


Alkaa

06.09.2024

Loppuu

17.05.2025

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

20 opintopistettä


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Elokuva, Kirjallisuus ja kirjoittaminen, Media / viestintä, Taiteet ja kulttuuri

Koulutuksen kuvaus

Käsikirjoituskoulutuksen sisällössä painottuvat fiktiivisen ja dokumentaarisen elokuvan käsikirjoittaminen ja tilaajalähtöisen av-mediatuotteen sisällön suunnittelu. Koulutuksessa perehdytään audiovisuaalisen kerronnan osa-alueisiin, lajityyppeihin, tyylisuuntiin ja tuotantokelpoisten hankkeiden tunnistamiseen, jolloin lähi- ja etäopetuksessa kehitetään opiskelijoiden omia käsikirjoituksia. Opiskelija voi suuntautua joko fiktion tai dokumentin, esittely- ja mainosvideon, monimediaalisen viestinnän tai tv- ja internet-sarjatuotannon käsikirjoittamiseen ja sisällön tuottamiseen.