Elokuva- ja tv-työ

Kiljavan opisto


Alkaa

14.08.2024

Loppuu

31.05.2025

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

37 viikkoa


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Ammattikorkeakouluun orientoiva koulutus, Elokuva, Media / viestintä, Taiteet ja kulttuuri

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksessa perehdytään elokuva- ja tv-työn osa-alueisiin ja ammattikuviin. Tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot elokuvan taiteellisista, teknisistä ja tuotannollisista osa-alueista. Pääpaino on laajasti ymmärretyssä ja sisältörikkaassa elokuvailmaisussa, jossa teoria opetetaan tiiviissä yhteydessä käytäntöön. Tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet alan jatko-opintoihin, työtehtäviin ja itsensä kehittämiseen. Pyrimme auttamaan opiskelijaa löytämään persoonallisia taipumuksia vastaavan suuntautumisen elokuva- ja tv-alan taiteellisiin, teknisiin ja tuotannollisiin ammatteihin.