Avain ammattiin

Pohjantähti-opisto


Alkaa

05.08.2019

Loppuu

29.05.2020

Opetuskieli

Suomi


Koulutusmuoto

Erityistukea tarvitsevien ryhmien koulutus

Koulutuksen kuvaus

Opiskelijoita ohjataan löytämään oma väylänsä ammatilliseen koulutukseen ja työelämään. Yleisaineita opiskellaan ammatillisen toisen asteen vaatimusten mukaisesti, ja suoritettuja kursseja voidaan hyväksilukea ammattiopistojen käytäntöjen mukaan. Ammatinvalintaa ja työllistymistä tuetaan työ- ja koulutuskokeiluilla.