1.01.2022 – 30.06.2022

Kohti sosiaalipedagogista toimintakulttuuria vapaassa sivistystyössä, kevät 2022

Koristekuva.
Aika:
1.01.2022 – 30.06.2022
Paikka:
Verkossa

Suomen Kansanopistoyhdistyksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen koulutus Kohti sosiaalipedagogista toimintakulttuuria vapaassa sivistystyössä (5 op) tarjolla keväällä 2022 uudelleen tiiviinä kokonaisuutena

Koulutusta voit suorittaa verkossa omassa tahdissa ja itsenäisesti opiskellen. Kevään aikana järjestetään kolme vapaaehtoista ohjaustapaamista, joiden mukaan omaa työskentelyä voi rytmittää. Koulutuksen aineistot ovat verkossa saatavissa koko kevään ajan, joten koulutuksen osiot voi opiskella myös oman aikataulun mukaan. Kesäkuun alussa järjestetään yhtei­nen lopputapaaminen, jossa käsitellään koulutuksen oppimistehtävät. Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutuksessa perehdytään sosiaalipedagogiikan teoreettisiin ja käytännöllisiin lähtökohtiin, keskeisiin käsit­teisiin ja työtapoihin yhdistäen ne vapaan sivistystyön pedagogiikkaan. Opittua sovelletaan vapaan sivistys­työn toimintaympäristöön ja tarpeisiin oppimistehtävissä.

”Oli hienoa, että tehtävät oli sidottu omaan työhön eivätkä olleet yleistä sosiaalipedagogiikan pohdiskelua. Tämä antoi omaan työhön uutta ymmärrystä ja osaamista.” (Vuoden 2021 osallistujapalaute)

Tavoitteena on vahvistaa oppilaitoksen sosiaalipedagogista toimintakulttuuria sekä tunnistaa ja edistää kestävän elämäntavan edellytyksiä omassa toiminnassa ja yhteiskunnassa.

”Koulutus antaa erittäin hyviä peilauspintoja oman työn kehittämiseen. Se saa kysymään kriittisiä kysymyksiä oman oppilaitoksen toimintatapoihin, pedagogiikkaan ja moneen muuhun arjen toimintaan suoraan liittyvään.” (Vuoden 2021 osallistujapalaute)

Koulutusosiot ja tapaamiset:

  1. Sosiaalipedagogisen toimintakulttuurin lähtökohdat, 1 op (ohjaus ke 26.1. klo 16.30–17.30)
  2. Sosiaalipedagoginen toimintakulttuuri ja kestävä elämäntapa, 2 op (ohjaus ti 15.2. klo 16.30–17.30)
  3. Toimintakulttuurista sosiaalipedagogiseen toimijuuteen, 2 op (ohjaus ke 6.4. klo 16.30–17.30)

Yhteinen lopputapaaminen to 9.6. klo 15.00–17.00

Ilmoittaudu mukaan 21.1.2022 mennessä.

Kouluttajat:

  • Elina Nivala, YTT, sosiaalipedagogiikan yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
  • Raisa Foster, FT, TaM, tutkija, kouluttaja ja taiteilija
  • Sanna Ryynänen, FT, sosiaalipedagogiikan ma. yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
  • Arto O. Salonen, sosiaalipedagogiikan professori, Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja: anni.henricson@kansanopistot.fi

 

Ilmoittaudu tapahtumaan