5.11.2020 – 5.11.2020

Jatkuva oppiminen mahdolliseksi kaikille -seminaari

Aika:
5.11.2020 – 5.11.2020
Paikka:
Helsinki

Tilaisuus on osa Kansanopistot aikuisten digitaalisten taitojen ja perustaitojen vahvistajana -­koulutuskokonaisuutta (4,5 op)

Koulutuksen tavoitteena on, että kansanopistojen henkilöstön osaaminen aikuisten digi- ja perustaitojen koulutuksen toteuttajina vahvistuu. Koulutuksen aikana tuetaan kestävien toimintamallien rakentumista uusien kohderyhmien koulutukseen, kansanopistojen keskinäistä verkostoitumista ja yhteistä oppimista.

Koulutus on suunnattu kansanopistojen opettajille, ohjaajille, koulutussuunnittelijoille ja johtajille.

Päätösjaksossa kootaan ja esitellään hankkeen aikana syntyneitä tuotoksia ja levitetään hankkeen tuotoksia muiden toimijoiden tietoon. Osallistuvista opistoista muodostuu osaava verkosto aikuisten perus- ja digitaitojen koulutuksen järjestäjinä.