Suomen Kansanopistoyhdistys

Eduskuntavaalit 2023: Sivistyksellä kestävää hyvinvointia

Näemme sivistyksen olevan hyvinvoivan yhteiskunnan perusta. Sivistys on tie hyvinvoivaan, tasa-arvoiseen ja avarakatseiseen yhteiskuntaan sekä ihmisten merkitykselliseen elämään. Kansanopistot ovat olemassa, jotta jokainen ihminen saisi tavoitella hyvää elämää oppimisen keinoin riippumatta siitä, mistä hän on tulossa tai mihin menossa.

Erilaisten kriisien ajassa sivistyksen merkitys on keskeinen demokratian, yhteiskuntarauhan ja osallisuuden näkökulmasta. Kestävää tulevaisuutta rakennetaan yhdessä oppimalla. Suomen Kansanopistoyhdistyksen vaalitavoitteiden keskiössä on tahto varmistaa, että kaikilla on mahdollisuus oppia.

Tämä tehdään vahvistamalla sivistystoimijoiden toimintaedellytyksiä ja lisäämällä koulutuksen saavutettavuutta.

Suomen Kansanopistoyhdistyksen eduskuntavaalitavoitteet 2023 ovat:

  • Pysäytetään koulutustason lasku Suomessa – varmistetaan kaikille sujuvat siirtymät koulutuspolulla eteenpäin. Lue lisää.
  • Varmistetaan perustaidot aikuisille työelämään ja jatko-opiskeluun. Lue lisää.

  • Mahdollistetaan onnistunut kotoutuminen – kansanopistoille vahvempi rooli kotoutumisessa. Lue lisää.

  • Vahvistetaan koko maan kattavaa kansanopistoverkostoa, mikä kasvattaa osaamista, resilienssiä, hyvinvointia ja sivistystä. Lue lisää.

    Kansanopistot infograafina.

Kansanopistot infograafina