Kohti sosiaalipedagogista toimintakulttuuria vapaassa sivistystyössä

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos ja Suomen Kansanopistoyhdistys yhteistyössä toteuttavat verkkokoulutuksen (5 op), jossa perehdytään sosiaalipedagogiikan teoreettisiin ja käytännöllisiin lähtökohtiin, keskeisiin käsitteisiin ja työtapoihin yhdistäen ne vapaan sivistystyön pedagogiikkaan. Opittua sovelletaan vapaan sivistystyön toimintaympäristöön ja tarpeisiin oppimistehtävissä, joista osa on yksin ja osa yhteistyössä tehtäviä.

Tavoitteena on vahvistaa oppilaitoksen sosiaalipedagogista toimintakulttuuria sekä tunnistaa ja edistää kestävän elämäntavan edellytyksiä omassa toiminnassa ja yhteiskunnassa.

Koulutus toteutetaan verkko-opintoina. Jokaiseen osioon liittyy reaaliaikaisia verkkoluentoja ja -tapaamisia, mutta suuri osa luennoista on katsottavissa myös jälkikäteen tallenteina. Koulutus on osallistujille maksuton.

Koulutus on alkanut 7.10.2020 pidettävällä verkkoluennolla ja päättyy vuoden 2021 lopussa.

Koulutusosiot:

  1. Sosiaalipedagogisen toimintakulttuurin lähtökohdat, 1 op
    (mahdollista suorittaa verkossa itsenäisinä opintoina)
  2. Sosiaalipedagoginen toimintakulttuuri ja kestävä elämäntapa, 2 op
    (mahdollista suorittaa verkossa itsenäisinä opintoina)
  3. Toimintakulttuurista sosiaalipedagogiseen toimijuuteen, 2 op. Käynnistyy 2.9.2021 klo 14-16 pidettävällä verkkoluennolla.

Koulutukseen ovat tervetulleita kaikki vapaan sivistystyön oppilaitoksissa työskentelevät opettajat, ohjaajat ja johtajat.  

Kysy mahdollisuudesta suorittaa jo toteutuneita koulutusosioita itsenäisinä opintoina vuoden 2021 loppuun mennessä!

Pääkouluttajana:
Elina Nivala, YTT, sosiaalipedagogiikan yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

Kouluttajina lisäksi:

Sanna Ryynänen, sosiaalipedagogiikan yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
Arto O. Salonen, sosiaalipedagogiikan apulaisprofessori, Itä-Suomen yliopisto
Raisa Foster, FT, TaM, itsenäinen tutkija, kouluttaja ja taiteilija
Mari Tapio, Koulutussuunnittelija, Kansalaisfoorumi

Kouluttajina yksittäisillä luennoilla voi olla muita Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen asiantuntijoita.

Koulutusta koordinoi: Suomen Kansanopistoyhdistys

Rahoittajana: Opetushallitus

Lisätietoja: mirka.raback(at)kansanopistot.fi