Kohti sosiaalipedagogista toimintakulttuuria vapaassa sivistystyössä

Suomen Kansanopistoyhdistyksen ja Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen koulutus Kohti sosiaalipedagogista toimintakulttuuria vapaassa sivistystyössä (5 op) tarjottiin vuoden 2021 aikana sekä keväällä 2022 uudelleen tiiviinä kokonaisuutena.

Koulutuksessa perehdyttiin sosiaalipedagogiikan teoreettisiin ja käytännöllisiin lähtökohtiin, keskeisiin käsit­teisiin ja työtapoihin yhdistäen ne vapaan sivistystyön pedagogiikkaan. Opittua sovellettiin vapaan sivistys­työn toimintaympäristöön ja tarpeisiin oppimistehtävissä.

”Oli hienoa, että tehtävät oli sidottu omaan työhön eivätkä olleet yleistä sosiaalipedagogiikan pohdiskelua. Tämä antoi omaan työhön uutta ymmärrystä ja osaamista.” (Vuoden 2021 osallistujapalaute)

Tavoitteena on vahvistaa oppilaitoksen sosiaalipedagogista toimintakulttuuria sekä tunnistaa ja edistää kestävän elämäntavan edellytyksiä omassa toiminnassa ja yhteiskunnassa.

”Koulutus antaa erittäin hyviä peilauspintoja oman työn kehittämiseen. Se saa kysymään kriittisiä kysymyksiä oman oppilaitoksen toimintatapoihin, pedagogiikkaan ja moneen muuhun arjen toimintaan suoraan liittyvään.” (Vuoden 2021 osallistujapalaute)

Koulutusosiot:

1. Sosiaalipedagogisen toimintakulttuurin lähtökohdat, 1 op
2. Sosiaalipedagoginen toimintakulttuuri ja kestävä elämäntapa, 2 op
3. Toimintakulttuurista sosiaalipedagogiseen toimijuuteen, 2 op

Kouluttajat:

  • Elina Nivala, YTT, sosiaalipedagogiikan yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
  • Raisa Foster, FT, TaM, tutkija, kouluttaja ja taiteilija
  • Sanna Ryynänen, FT, sosiaalipedagogiikan ma. yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto
  • Arto O. Salonen, sosiaalipedagogiikan professori, Itä-Suomen yliopisto

Koulutusta koordinoi: Suomen Kansanopistoyhdistys, rahoittajana: Opetushallitus
Lisätietoja: anni.henricson@kansanopistot.fi