Hyvinvointia ja osallisuutta kansanopistojen ammatillisesta koulutuksesta

Kansanopistojen ammatillisen koulutuksen yhteishanke ”Hyvinvointia ja osallisuutta kansanopistojen ammatillisesta koulutuksesta” on osa ammatillisen koulutuksen laatu- ja kehittämisohjelmaa Oikeus osata. Hankkeen tavoitteena on hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen ammatillisessa koulutuksessa. Hanke on käynnissä 13.11.2020-30.6.2022. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Kansanopistoyhdistys on hankkeen koordinaattori. Kansanopistoista hankkeessa ovat mukana Kalajoen Kristillinen Opisto, Seurakuntaopisto, Kiljavan opisto, Suomen Nuoriso-opisto, Eurajoen kristillinen opisto, Haapaveden Opisto, Kankaanpään opisto, Kanneljärven Opisto, Paasikivi-Opisto, Peräpohjolan Opisto, Pohjois-Savon opisto, Raudaskylän Kristillinen Opisto sekä Rovala-Opisto.

Hankkeessa työskennellään painopistealueilla 2.1-2.4:

 • 2.1 Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen
 • 2.2 Liikkuva Amis -toiminnan ja Ammattiosaajan työkykypassin käytön laajentaminen
 • 2.3 Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen
 • 2.4 Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on:

 • Vahvistaa opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjien hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.
 • Kehittää toimintakäytänteitä painopistealueilla 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.4, joita pilotoidaan oppilaitoksissa, kokeilupalautteen perusteella malleja parastetaan ja parastetut mallit jaetaan hankkeessa.
 • Koota toimintakäsikirja kehitetyistä malleista verkkoportaaliin, jossa mallit esitellään monimediaisesti.
 • Laatia koulutuksen järjestäjille suunnattu verkkokurssi, joka koostuu eri painopistealueiden teemoista.
 • Kehittää toiminnallisia opiskelijamenetelmiä liikunnallisuuden, mielenterveyden, yhteisöllisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi.
 • Laatia hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden paikallinen tutkinnon osa.
 • Edistää oppilaitosten yhteistoimintaa verkostona ja hankkeen tuotosten realisoimista oppilaitosten käytänteisiin.
 • Tehdä yhteistyötä kehittämistyössä kolmannen sektorin kanssa.
 • Kehittää pysyvä toimintamalli ja lisätä ammatillisen koulutuksen laatua.

Hankkeen toiminnan tuloksia ja hyviä käytänteitä kootaan hankkeen yhteiseen verkkoportaaliin kaikkien painopistealueiden osalta. Verkkoportaali toimii hankkeen aikaisen tiedottamisen ja seurannan tukena sekä erityisesti hankkeen jälkeen tulosten levittämisessä ja niiden vakiinnuttamisessa.

Lisätietoja hankkeesta: suunnittelija Anni Henricson, anni.henricson(at)kansanopistot.fi