Hyvinvointia ja osallisuutta kansanopistojen ammatillisesta koulutuksesta

Kansanopistojen ammatillisen koulutuksen yhteishanke ”Hyvinvointia ja osallisuutta kansanopistojen ammatillisesta koulutuksesta” on osa ammatillisen koulutuksen laatu- ja kehittämisohjelmaa Oikeus osata. Hankkeen tavoitteena on hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisääminen ammatillisessa koulutuksessa. Hanke on käynnissä 13.11.2020-31.12.2022. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Kansanopistoyhdistys on hankkeen koordinaattori. Kansanopistoista hankkeessa ovat mukana Kalajoen Kristillinen Opisto, STEP-koulutus, Kiljavan opisto, Suomen Nuoriso-opisto, Eurajoen kristillinen opisto, Haapaveden Opisto, Kankaanpään opisto, Kanneljärven Opisto, Paasikivi-Opisto, Peräpohjolan Opisto, Pohjois-Savon opisto, Raudaskylän Kristillinen Opisto sekä Rovala-Opisto.

Hankkeessa työskennellään painopistealueilla 2.1-2.4:

 • 2.1 Opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien ja opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen
 • 2.2 Liikkuva Amis -toiminnan ja Ammattiosaajan työkykypassin käytön laajentaminen
 • 2.3 Yhteisöllisen toimintakulttuurin vahvistaminen
 • 2.4 Ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuurin kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on:

 • Vahvistaa opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjien hyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.
 • Kehittää toimintakäytänteitä painopistealueilla 2.1, 2.2, 2.3 ja 2.4, joita pilotoidaan oppilaitoksissa, kokeilupalautteen perusteella malleja parastetaan ja parastetut mallit jaetaan hankkeessa.
 • Koota toimintakäsikirja kehitetyistä malleista verkkoportaaliin, jossa mallit esitellään monimediaisesti.
 • Kehittää toiminnallisia opiskelijamenetelmiä liikunnallisuuden, mielenterveyden, yhteisöllisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi.
 • Laatia hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden paikallinen tutkinnon osa.
 • Edistää oppilaitosten yhteistoimintaa verkostona ja hankkeen tuotosten realisoimista oppilaitosten käytänteisiin.
 • Tehdä yhteistyötä kehittämistyössä kolmannen sektorin kanssa.
 • Kehittää pysyvä toimintamalli ja lisätä ammatillisen koulutuksen laatua.

Hankkeen toiminnan tuloksia ja hyviä käytänteitä kootaan hankkeen yhteiseen toimintakäsikirjaan kaikkien painopistealueiden osalta. Löydät toimintakäsikirjan Kansanopistoyhdistyksen Peda.net -sivustolta. Toimintakäsikirja täydentyy hankkeen aikana.

Lisätietoja hankkeesta: koordinaattori Anni Henricson, anni.henricson(at)kansanopistot.fi

Hankkeessa mukana:

Koristekuva.
Koristekuva.
Koristekuva.
Koristekuva.
Koristekuva.
Koristekuva.
Koristekuva.
Koristekuva.
Koristekuva.
Koristekuva.
Koristekuva.
Koristekuva.
Koristekuva.
Koristekuva.