Yhteistoiminnan perusteet osa 1

JHL-opisto


Alkaa

31.08.2022

Loppuu

02.09.2022

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

15 tuntia


Koulutusmuoto

Lyhytkurssi

Koulutusala

Kansalais- ja työelämätaidot

Koulutuksen kuvaus

Kurssi soveltuu kaikille toimialoille ja on tarkoitettu henkilöstön edustajille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja yhteistoimintaelinten edustajille. Kurssilla perehdytään yhteistoiminnan määritelmään, tarkoitukseen ja merkitykseen. Kurssilla opitaan keskeiset asiat yhteistoimintalakien tarkoittamista yhteistoiminnan edellytyksistä.