Yhteisöhautomo

Perheniemen evankelinen opisto


Alkaa

13.03.2020

Loppuu

14.11.2021

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

5 op


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Johtaminen, Kasvatusala / opetus ja ohjaus, Seurakuntatyö ja teologia

Koulutuksen kuvaus

Yhteisöhautomo on uusille jumalanpalvelusyhteisöille tarkoitettu kahden vuoden valmennusprosessi, joka antaa käytännönläheistä opastusta yhteisön rakentamiseen. Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää ja osaa soveltaa yhteisönrakentamisen viittä perusprosessia käytännön seurakuntaelämässä. Yhteisöhautomo perustuu osittain kansainväliseen M4-menetelmään.