Visuaalinen viestintä

Lahden kansanopisto (Vapaa akatemia)


Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

40 viikkoa


Koulutusmuoto

Kansanopistolinja

Koulutusala

Elokuva, Media / viestintä, Valokuva, Viestintäkoulutus

Koulutuksen kuvaus

Visuaalisen viestinnän opintojen pääpaino on videotuotannossa, liikkuvassa kuvassa, valokuvauksen perusteissa, valaisussa, äänessä, editoinnissa, kuvankäsittelyssä sekä näihin liittyvissä käytännön harjoitteluissa. Lisäksi opiskellaan visuaalisen alan historiaa ja kulttuuria. Opinnot sopivat hyvin paitsi jatko-opintoihin tähtääville myös tavoitteellisesti työskenteleville harrastajille sekä työelämässä vaadittavaa osaamista täydentäville. Lukuvuoden kestävät opinnot alkavat elokuussa. Opiskelu on päätoimista.