Virtaset – Eväitä elämään

Keski-Pohjanmaan kansanopisto


Alkaa

17.08.2020

Loppuu

28.05.2021

Opetuskieli

Suomi

Koulutuksen laajuus

43 ov


Koulutusmuoto

Erityistukea tarvitsevien ryhmien koulutus

Koulutusala

Erityisopetus, Kansalais- ja työelämätaidot

Koulutuksen kuvaus

Opiskelu on käytännönläheistä ja tukee opiskelijan omatoimisuutta, itsetuntemusta ja vuorovaikutustaitoja. Opinnoissa painottuvat elämänhallinta- ja arkitaitojen sekä opittujen yleissivistävien tietojen ja taitojen ylläpitäminen ja vahvistaminen, uuden oppiminen ja terveen, positiivisen minäkuvan vahvistaminen. Linja on tarkoitettu erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle tai aikuiselle.